8 FEBRUARI 2023
 

EM HERRAR - REGLER

Herr - EM
Så här utses kuskarna:
· Kusk är den manlige kusk som vunnit flest segrar under föregående år, och ej har deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.

Ekonomi:
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan).
Övriga utgifter betalar kusken själv.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR ska det finnas det med en delegat. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det FEGATS Generalförsamling, om den sker i samband med herr-EM.
 

« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se