15 APRIL 2021
 

INBJUDAN AMATÖRSM 2013

I N B J U D A N till Årsmöte i Göteborg i samband med Amatör – SM

Fredagen den 20 september 2013 kl 10.00
på Hästägareläktaren, Åby travbana.

På dagordningen kommer det att bli de sedvanliga årsmötespunkterna.


Dagordning, redovisning av ekonomin, årsberättelse, valberedningens förslag, stadgeändring och ev motioner kommer att finnas på hemsidan www.startrav.se/ innan årsmötet.

På tur att avgå i styrelsen är:

Ordförande på 1 år Bengt Larwik (J)
Ledamot på 2 år Per Englund (Ös)
Claës-L Ljung (Hd) (S)
Suppleant på 2 år Bengt Nilsson (Hd)
Repr till FEGAT på 1 år Claës-L Ljung (Hd)


Förslag till Valberedningen snarast. Valberedningen är:
Anita Hansson (År) 0573 – 450 45 Sammankallande
Mikael Pilenberg (J) 070 – 445 33 13
Annika Hallin (Li) 070 – 539 64 69 

« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se