16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR LÖRDAGEN DEN 24 MARS 2012

Protokolldatum: 2012-03-24
Plats: Radisson Blu Hotell, Malmö
Närvarande:

Dyberg Lars-G.
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Thorson Olof
Protokoll
Lördagen den 24 mars 2012
Radisson Blu Hotell, Malmö

Närvarande:
Dyberg Lars-G.
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Thorson Olof
Delges Englund Per
Ljung Claës-L.
Ärende Styrelsemöte, STaR

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen som hade skickats ut, godkändes.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollen från tidigare möten, se nedan, godkändes och lades tillhandlingarna.
• Styrelsemöte 11 augusti 2011, Eskilstuna
• Årsmöte 12 augusti 2011, Eskilstuna
• Konstitueringsmöte 12 augusti 2011, Eskilstuna
§ 4 Ekonomi
• Genomgång av den ekonomiska rapporten
Medlemsavgifterna börjar trilla in. Även ett bidrag från ST har kommit in (för detta möte bl a). I nuläget finns det ca 128.000,-.
• Medlemsavgifter
Klubbarna har på sig till den 31 mars, att betala sin medlemsavgift. De som inte har betalat då, skickar Anette en påminnelse till.
• Sponsorer
Brizy Sponsrar ½ västen som SM-segraren erhåller.
ATG Sponsrar SM-hjälmen och ½ västen som SM-segraren erhåller (2011 var det 11.850,-).
Menhammar Har muntligen lovat att vara med och sponsra. Bengt har varit i kontakt med Margareta Wallenius. Mats kontaktar henne.
Lutfi Kolgjini Bengt har fått ett muntligt löfte av Ludde om att för 5.000,- vara med på vår hemsida.
Alla i styrelsen bör försöka att få minst en sponsor till STaR.


• Arvoden
Styrelsen har 2/3 basbelopp att fördela inom styrelsen. Basbeloppet är nu 44.000,-. 2/3 basbelopp blir 29.333,- att fördela. Dessa betalas ut innan den 31/12 2012.
2011 såg det ut enligt nedan:
Ordförande 10.000,-
Vice ordförande 6.000,-
Sekreterare 10.000,-
Ledamot, 2 st 1.500,-
29.000,-
Telefonersättning (betalas ut utanför arvodet)
Ordförande 2.500,-
Suppleanter, 2 st 500,-
3.500,-
Beslut: Att 2012 betalas det ut ett oförändrat arvode.
• Hemsidan
Vi håller nu på att byta ut vår hemsida. Det är nu Knut Nilsson (Unimarketing) som hjälper oss. Han håller på att bygga om sidan helt och hållet. Den ska vara klar vecka 14.
§5 Sekreterarens rapport
Inget särskilt att rapportera om under denna punkten. Det blir lite under de flesta punkterna istället.
§ 6 Årets amatörkörsven 2011
Denna gången var det inget svårt beslut att fatta. Det var för oss alla givet att det skulle bli Louise Medelberg (Solvalla) som skulle få titeln som årets amatörkörsven 2011. Louise körde 23 lopp under 2011. Segerprocenten var 9 %, d v s 2 segrar. Dessutom tog hon 2 2:a platser och 3 3:e platser. Supmman hon körde in var 135.800,-. Höjdpunkten (som inte är inräknad i tidigare siffror) var när hon i Holland vann Dam-EM. Dessutom kör hon och uppträder på ett sportsligt sätt. Vi säger Grattis till Louise, som vid ett lämpligt tillfälle blir uppvaktad av Mats Falk på Solvalla.
§ 7 SM
Hur var det i Eskilstuna 2011?
Arrangemanget 2011 var jättebra, och arrangörerna ska ha en stor eloge för det. Anette skickar ett brev till den och visar vår uppskattning.
2012 i Dannero
Anette har varit i kontakt med Jan Sundström i amatörföreningen i Dannero, och fått följande info.
• Uttagningsloppen körs mellan den 15/6 och 16/7.
• Torsdag 26/7 har vi årsmöte på Travbanan
• Fredag 27/7 körs SM-tävlingarna
• Man håller på att förhandla med 2 hotell om rum.
• Banketten blir på Travbanan
• STaR-flaggan? – Anette kollar med Per Englund, om Dannero har fått flagga (vilket vi tror), och vem som då fick den. Den kanske var med i branden på Dannero?
• Täcket – som användes 2011 har Mats Falk. Han tar med det till Dannero.
• Hjälm & väst tar Bengt Larwik med till Dannnero.
• Anette meddelar Jan Sundström att de kan vända sig till Marknadschefen på Eskilstuna för att få mer tips och info som de hade nytta av inför 2011 års arrangemang.
2013
Bengt och Anette tittar på vilken bana som är lämplig inför 2013 (med tantke på avstånd, så bör det inte vara så långt norr ut i landet).
2014
Boden
§ 8 Årsmöte
Blir i Kramfors i samband med SM den 26/7.
Årsberättelsen skriver Anette, Claës-L skriver det internationella inslaget och Bengt inledning,NM & slutord.
Anette kontaktar valberdedningen.
§9 NM
2011 i Norge
Tyvärr förla norrmännen Nordiskt Mästerskap samma helg som vi hade SM, och då kunde ingen från STaR´s styrelse närvara. Det var alltså så att kuskarna fick klara sig på egen hand. Detta var inte bra.
2012 i Sverige
I år avgörs NM i Kalmar & Tingsryd den 31 maj & 1 juni.
Kostnaden blir 350 EUR inkl allt per kusk/delegat.
I programmet ingår bla ett besök på Börjes Varuhus i Tingsryd, besök på Fredrik Perssons nya träningsanläggning, bankett m m.
Anette och Patrik Schavon på Kalmartravet skriver och skickar ut inbjudan.
Delegater från STaR är Claës-L Ljung och Bengt Larwik.
Kuskar: Kalmar representerar med 1 kusk.
De övriga 2 blir enligt turordningslistan. Bengt & Claës-L kollar detta och kontaktar klubbarna.
Regler
Så här utses kuskarna:
Om arrangemanget körs i Sverige:
• Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
• Kusk nr 2 blir en kusk från arrangerande bana. Klubben själv utser kusken.
• Kusk nr 3 blir en kusk från den klubb som står på tur enligt den turordning som finns för
internationella lopp. Klubben själv utser kusken.
OBS! Samtliga kuskar måste vara Svensk medborgare.Om arrangemanget körs i något av de andra länderna:
• Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
• Kusk nr 2 & 3 blir en kusk från de två klubbar som står på tur enligt den turordning som finns för internationella lopp. Klubbarna själva utser kuskarna.

Ekonomi:
Kuskarna erhåller 3.000,- var. SM-segraren erhåller ett ytterligare resebidrag på 1.000,-.
Pengarna använder kuskarna för sina kostnader, så som resa, övernattning o s v. Övrigt får de lägga till själva.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR finns det med två delegater. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det möte som ordförandena från de nordiska länderna har i samband med NM.
2013
Körs NM i Danmark.
§10 Herr – EM
2011 på Mallorca
Bra arrangemang.
2012 i Tjeckien
Herrarnas EM körs den 11/8 i Prag.
Kusk: Robert Eriksson, Eskilstuna.
2011 körde han 122 lopp, hade en segerprocent på 7 %, med 8 1:a platser, 8 2:a platser och 13 3:e platser. Han körde in 467.094,-
Om det inte blir Robert, så går frågan vidare till Håkan B från Halmstad, och som 3:e alternativ blir deet Emil Wulcan.
Delegat från STaR blir Claës-L Ljung. Han kontaktar Robert.


Regler
Så här utses kuskarna:
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.
Ekonomi:
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan).
Övriga utgifter betalar kusken själv.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR ska det finnas det med en delegat. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det FEGATS Generalförsamling, om den sker i samband med herr-EM.
2013
Ryssland
§ 11 Dam – EM
2011 i Holland
Ett mycket bra arrangemang, som inte blev mindre lyckat med en seger till Sverige genom Louise Medelberg, Solvalla.
Anette Gottfridsson var med som delegat.
2012 i Österrike
Dam-EM körs i juli i Wels, Österrike.
Och vad vore väl bättre än att den regerande Europamästarinnan får försvara sin titel. M a o vi skickar Louise Medelberg som Sveriges representant.
Delegat: Bengt Larwik.
Regler
Så här utses kuskarna:
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.
Ekonomi:
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan).
Övriga utgifter betalar kusken själv.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR ska det finnas det med en delegat. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det FEGATS Generalförsamling, om den sker i samband med dam-EM.
2013
Frankrike
§ 12 Fegat Europa Cup
2012
Kördes inte p g a VM.
Regler
Så här utses kuskarna:
• Kuskar utses enligt den internationella turordning som finns. • 1 man och 1 kvinna, i första hand från samma klubb.
OBS: Kuskarna måste vara svenska medborgare.
Ekonomi:
Ersättningen till kuskarna är 2.000,-/kusk. Övrigt får kuskarna/klubbarna betala själva. Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.
Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Om STaR ska skicka en delegat, så utses det från gång till gång.
2013
Körs i Danmark.
§ 13 VM
2012
Kördes VM i Nya Zeeland. Inget svenskt deltagande p g a att Sverige inte hade kvalat in.


2013
Inget VM, eftersom det bara körs vart annat år.
2014
Tyskland???
Regler
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.
Ekonomi:
Ersättningen till kusken från STaR består av kostnaden för arrangemanget. Däremot får kusken själv betala sin resa.
Övrigt får kusken/klubbarna betala själva. Kusken ska skriva en räkning till STaR på detta (om inte STaR betalar arrangemanget direkt), för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Om STaR ska skicka en delegat, så utses det från gång till gång.
§ 14 Fegat
Bengt informerade om förändringen i Fegats styrelse som blev vid förra generalförsamlingen.
§ 15 ST
Valberedningens förslag
Vi har fått ta del av de förslag som ligger från valberedningen inför ST´s fullmäktigemöte 2012.
§ 16 Övriga frågor
Hur behåller vi/får vi tillbaka våra medlemmar?
Ett förslag är att på nytt puffa för våra STaR-lopp. Det är i huvudsak bara storbanorna som kör STaR-loppen, men vi tycker att fler klubbar borde ta upp det igen.
På vår nya hemsida ”puffar” vi för detta och lägger även ut ett förslag till en text man kan använda i programmet vid STaR-loppen.
§ 17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 26 juli i Kramfors i samband med SM. Då kallas samtliga i styrelsen.

§ 18 Mötets avslutande
Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid pennan: Anette Gottfridsson

Justeras: Bengt Larwik


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se