16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR 4 NOVEMBER 2006

Protokolldatum: 2006-11-04
Plats: Best Western Hotell Jägersro, Malmö
Närvarande:

Närvarande:
Englund Per
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Ljung Claës-L
Norberg ElisabethProtokoll

Tid Lördagen den 4 november 2006, kl 14.00

Plats Best Western Hotell Jägersro, Malmö

Närvarande Englund Per
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Ljung Claës-L
Norberg Elisabeth

Delges Dyberg Lars-G
Falk Mats

Ärende Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Dagordningen hade skickats ut till samtliga. Den godkändes med att ev nya punkter tas upp under övriga frågor.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollen från nedanstående möten gicks igenom och lades till handlingarna.
• Styrelsemötet den 5 juni 2006 i Malmö
• Årsmötet den 6 juni 2006 i Malmö
• Konstitueringsmötet den 6 juni 2006 i Malmö

§ 4 Kassörens rapport
Eftersom inte kassören närvarar vid detta mötet, har han via Claës-L låtit meddela att STaR för närvarande har ca 240.000,-.

Beslutades om följande uppdrag till kassören:

• Meddela Anette om vilka klubbar som betalat sina medlemsavgifter, så att hon kan skicka brev till de som inte betalat om en sista påminnelse om inbetalning - annars blir det uteslutning ur förbundet. Senast 30 november 2006.
• Har vi från STC fått våra bidrag för VM, Herr-EM o s v?
• Har vi från ATG fått bidrag för SM-hjälmarna (2 st), annars skicka räkning till dem.
• Balansräkning på budgeten till Bengt snarast.
• Samtliga papper som rör STaR´s budget ska vara hos Robert Juliusson, Svensk Ekonomitjänst i Malmö senast den 5 december 2006 (detta på uppdrag från Svensk Ekonomitjänst).
• Samtliga som har reseräkningar (och ev andra utlägg), och vill ha dem utbetalda, ska skicka dem till Lars-G senast vecka 45. Lars-G ska betala ut dem före 5 december 2006.
• Styrelsens arvoden ska betalas ut före den 5 december 2006 av Lars-G.

Beslutades att Bengt ska söka bidrag av STC för Dam-EM.

Efter årsskiftet 2006/2007 kommer Robert Juliusson att sköta riksförbundets ekonomi, och därmed ta över den sysslan från Lars-G Dyberg.
Svensk Ekonomitjänst i Malmö och en tjej vid namn Linda som är anställd där sköter är ansvarig för revisionen.

§ 5 Sekreterarens rapport
Anette håller på att jobba med en idé ang en presentation av styrelsen på hemsidan.
Styrelsen tycker att idén är bra och att Anette ska jobba vidare med den.

Anette ska se till så att det kommer in lite om de nya licensbestämmelserna på hemsidan. Både gällande kör- och montélicens.

Den som är delegat vid internationella tävlingar är skyldig att göra en skriftlig rapport till hemsidan. Anette påminner om detta vid dessa tillfällen.

§ 6 Årets amatörkörsven 2005 - är detta klart?
Tommy Holmgren som fick utmärkelsen har inte fått någon speed-cart, men eftersom Tommy faller för ålderssträcket för att köra lopp, och har sin egen häst i proffsträning, inte är i behov av en vagn, så ordnar Bengt ett annat pris (ett graverat fat e d) och överlämnar till Tommy vid lämpligt tillfälle.

§ 7 SM
2006 i Malmö
Ett bra arrangemang med en spännande final med många kvinnliga kuskar i en rafflande upploppsstid. Utgången blev delad vinst mellan två kvinnor.

2007 i Östersund
Per informerade om att arbetet går bra.
SM kommer att köras den 4 - 5 augusti. Då avgörs också dam-SM, samt att man kör en kallblodslandskamp den 5:e.
Bl a kommer det att bli ett studiebesök på Wången, och banketten kommer att bli på lördagskvällen gemensamt med de som kör dam-SM + ev de som ska vara med i kallblodslandskampen.

I januari kommer det att vara ett möte inför 2007 års SM på STC. Per kommer att närvara där.

Årsmötet kommer att bli söndagen den 5 augusti, och troligen blir styrelsemötet lördagen den 4:e.

2008
Halmstad har tackat ja till att arrangera SM 2008.

§ 8 Internationellt
NM
• 2006 i Finland
Claës-L rapporterade från arrangemanget. Tyvärr var det inget bra arrangemang, men tävlingarna fungerade bra.
Av Sveriges kuskar var det Magnus Jonsson (B) som lyckades bäst och slutade totalt på en 3:e plats.
Det var också ett möte med representanterna för de nordiska länderna ang framtida NM.
Inget protokoll har ännu kommit, men Claës-L informerade att i fortsättningen ska datum för arrangemanget vara meddelat de olika länderna senast den 1april.
Det ska också finnas ett fast pris för kostnader.
När protokollet kommer till Claës-L skickar han det till Anette som vidarebefordra det.

• 2007 i Norge
Kuskar att deltaga i Norge blir
• den som vinner SM i Östersund
• 1 representant från Östersund
• 1 representant från Solvalla
Allt enligt den turordning som finns.
Anette kontaktar Östersund och Solvalla och förvarnar dem.

Herr-EM
• 2006 i Ryssland
Claës-L rapporterade från arrangemanget, som var mycket bra.
Svensk kusk var Peter Vikström (Sk), som tyvärr inte hade någon större framgång. Han slutade näst sist av de 13 deltagande nationerna.

• 2007 i Österrike
Kommer att köras på Salzburgs 800-meters bana, troligen i augusti-september.
Kusk kommer att bli den kusk som vunnit flest lopp under 2006, och ej tidigare deltagit i EM eller VM.
Delegat utses senare.

• 2008 i Belgien

Dam-EM
• 2006 i Ungern
Bengt & Claës-L rapporterade från arrangemanget. Bra.
Generalförsamling.
Kusk för Sverige var Linda Höijer (S). Hon slutade på 8:e plats av 13 deltagande länder.

• 2007 i Danmark
Kusk blir den dam som vunnit flest lopp under 2006, och ej tidigare deltagit i EM eller VM.

Troligen kommer Fegat´s generalförsamling att bli i Danmark i samband med EM, och då blir det Bengt Larwik som blir vår delegat.

• 2008 i Sverige
Minst 4 lopp.
Vart??? Alla funderar till nästa möte.

FEGAT Europa-Cup
• 2006
Körs inget Fegat Cup, med anledning av att VM körs detta året.

• 2007 i Tjeckien
Lite osäkert om det blir i Tjeckien (kan ev bli i Belgien).
Kusken kommer från Åby, som står på tur att utse en kusk.
Anette kontaktar Åby om detta.

VM
• 2006 i Italien
Bengt & Claës-L rapporterade om ett bra arrangemang, men en del långa väntetider.
Sveriges kusk var Tommy Holmgren, som slutade 12:a av 14 deltagande länder.

• 2008 i USA
Om det mot förmodan inte blir i USA, kommer det att bli i Frankrike.

FEGAT
I fortsättningen kommer Fegat att ha huvudansvaret vid arrangerandet av VM.

Nu finns det en turordning för vilka som ska arrangera EM (dam + herr), Fegat-cup, VM. De länder som inte kan/vill, får inte deltaga förrän de har arrangerat.

Fegat kommer att ha ett styrelsemöte i november på Mallorca. De ska bedöma om Spanien får återkomma som medlem till Fegat.

§ 9 STC
Bengt meddelade att informationen från STC har blivit mycket bättre.

Bengt har fått en kallelse till en diskussion ang en Internetbaserad och kosnadseffektiv anmälningsrutin på STC den 10 november kl 10 - 13.

§ 10 STaR-lopp
Mats Falk och Bengt Larwik kommer med ett förslag ang hur STaR-loppen ska köras 2007.

§ 11 Sponsorer
ATG - sponsrar SM-hjälmen.

Stall Berg - speed cart till årets amatörkörsven.
Claës-L kollar med Thomas Rylander om sponsring 2006.

§ 12 Arvoden
Styrelsen har enligt stadgarna rätt till ¾ - basbelopp att fördela inom styrelsen.
Basbeloppet för 2006 är 39.700,-. D v s att fördela blir: 29.775,-
Detta betalas ut av kassören före den 5 december 2006.

Beslut att fördela enligt följande:

Ordförande 8.250,-
Vice ordförande 5.500,-
Kassör 5.000,-
Sekreterare 8.250,-
Ledamot 2.500,-
Totalt: 29.500,-

Telefonersättning:

Suppleanter 750,-
Ordförande 2.500,-
Totalt: 3.250,-

§ 13 Övriga frågor

STaR´s hederstecken
En gång i tiden delade STaR ut ett hederstecken till personer som på något sätt gjort sig förtjänta av det. Det fanns både guld och silvernålar. Vart kan dessa vara nu?
Beslut Claës-L undersöker med Jan Oldin och David Tiderfors fru om de möjligtvis kan finnas kvar hos dem.

Monté under STaR
För STaR känns det nödvändigt att få in Montén under STaR, så att det inte blir ytterligare organisationer. Det är många som det är.
Bengt tar kontakt med monté -representanter från J + Å + S och diskuterar detta.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte blir enligt kallelse.

§ 15 Mötets avslutande
Bengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid protokollet: Anette Gottfridsson

Justerat: Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se