16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR 2009-08-06

Protokolldatum: 2009-08-06
Plats: Scandic Hotell Umeå
Närvarande:

Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung
Protokoll

Tid Torsdagen den 6 augusti kl. 13.00

Plats Scandic Hotell, Umeå

Närvarande Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Elisabeth Norberg
Claës-L Ljung

Delges Anette Gottfridsson
Lars-G Dyberg

Ärende Styrelsemöte


§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§2 Godkännande av agenda
Dagordningen godkändes utan förändringar

§3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte i Malmö, som tidigare hade skickats ut, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna

§4 Ekonomisk rapport
Genomgång av den ekonomiska rapporten visade en behållning på 244.573:- per dagens datum.

§5 Medlemmar
Medlemsavgifter saknas från 5 banor

§ 6 Förslag till stadgeändring
Kommer att tas upp på årsmötet för beslut

§ 7 SM
• 2010 Åmål – har tackat ja
• 2011 Sundbyholm har fått en förfrågan


§ 8 NM
Går i Danmark i 21-23 augusti

§9 Herr EM
Går i Schweiz. Sverige representeras av Mattias Blomqvist o Bengt Larwik är STaRs representant

§10 Dam EM
Går i Ukraina i sep. Angelica Ljungdahl, Solvalla, är uttagen. Men har inte tackat ja ännu. Detta eftersom datum inte var fastslaget vid förfrågan till henne. Mats o Bengt har denna fråga

§11 Fegat Cup
Går i Finland. Halmstad tar ut en herre o en dam. Claës-L Ljung ansvarar för STaRs räkning

§12 VM
Inget VM i år. VM i Frankrike 2010

§13 Fegat övrigt
General Assembly i samband med EM herrar i Schweiz

§14 STC
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR fortfarande har ett gott samarbete med STC. Bidrag på 25tkr OK för SM

§ 15 Genomgång av årsmötesdagordning
Dagordningen gicks igenom inför årsmötet senare samma dag

§ 16 Övriga frågor
Hederstecken har erhållits via Bert Sjöbloms änka för framställande av mall till nya tecken.

§17 Nästa möte
Enligt kommande kallelse


Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Bengt Larwik


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se