16 MAJ 2021
 

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Protokolldatum: 2012-07-09
Plats: Kalmar
Närvarande:

Bengt Larwik Claës-L Ljung Lars-G Dyberg Anette Gottfridsson
Per Englund Olof Thorson Mats Falk
Verksamhetsberättelse 2011

Riksförbundets styrelse
Riksförbundets styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Bengt Larwik (J)
Vice ordförande: Claës-L Ljung (Hd)
Sekreterare: Anette Gottfridsson (Kr)
Ordinarie ledamot: Mats Falk (S)
-”- Per Englund (Ös)
Suppleant: Olof Thorson (Å)
-”- Lars-G Dyberg (F)
Styrelsens ansvarsområden
Styrelsen har även detta verksamhetsår haft ansvariga för olika områden. De ansvariga har sedan tagit hjälp av övriga styrelsen där det har behövts.
Vice ordförande: Claës-L Ljung
Utbildning: Bengt Larwik
Administration: Anette Gottfridsson
Tävling: Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Ekonomi: Svensk Ekonomitjänst AB
STC: Bengt Larwik & Mats Falk
STC´s fullmäktige: Bengt Larwik & Mats Falk
F.E.G.A.T.: Claës-L Ljung
Nordiskt samarbete: Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Sekreterare: Anette Gottfridsson
Administration: Anette Gottfridsson
Hemsida: Anette Gottfridsson
Arkivering: Anette Gottfridsson
Inledning
Amatörerna har haft ett tufft år, då många banor samt ST inte tycker att amatörerna behöver någon hjälp, varken ekonomiskt eller med en fast person på ST som skyddar våra intressen. Så som t ex montén, ponny och hästägarna, som uppenbarligen har egna fasta personer som avlönade av ST och skyddar deras intressen.
Mycket märkligt tycker vi i STaR.

Amatörerna är fortfarande den största gruppen, men samtidgt som de behandlas sämst. Utan amatörerna får många banor stänga eftersom de inte kan fylla loppen.
Det är hög tid att ST och övriga börjar förstå allvaret!
Antalet licenser minskar. Har någon frågat sig varför? Kostnaderna är en orsak och åldern på många amatörer en annan. Men vad görs? Mycket lite då vi inte uppmuntras som vi borde av alla banor, ST, m fl.
En skärpning är nödvändig!!!
Vi har lagt märke till att Finland och Danmark får ”feta” bidrag från sina förbund och inte som STaR, får minska bidrag varje år.
Ekonomi
Under det gångna året har ekonomin fortsatt att vara stabil, ett + i ekonomin är att glädjas åt. Svensk Ekonomitjänst AB hjälper oss med bokföringen. Bidrag från STC och från våra sponsorer har hjälpt till för ett fortsatt +. Som sponsorer kan t ex nämnas följande (utan för den skull ha glömt någon) ATG, Brizy m fl.
Administration
Informationen till de lokala klubbarna har förmedlats genom mötesprotokoll, informationsblad som skickats ut.
Men mestadels via STaR´s hemsida, www.startrav.se .
En stor del av kontakterna med klubbarna har gjorts via telefon, då många ringer direkt till någon av styrelsens ledamöter, när de har någon fråga o s v. Detta är positivt, eftersom det inte är helt fel att pratas vid emellanåt.
På STaR´s hemsida finns all information inlagd, och den uppdateras kontinuerligt. Besöksantalet på sidan ökar kraftigt, och i nuläget har det varit över 27 000 besökare på sidan. Jätteroligt! Vi känner att det nu är dags att förnya sidan, så därför har den nu helt ändrat utseende. Det är nu också en helt ny adress till sidan: www.startrav.se .
Informationen som via post skickas ut kommer fortsättningsvis att avta och skickas via E-mail, samt att finnas på hemsidan. Ett fåtal utskick kommer även i fortsättningen att ske.
Detta innebär att det är viktigt med E-mailadresser i fortsättningen. Ni väljer själva till vilka och hur många vi ska skicka info.
Styrelsemöten
Styrelsen har under det gångna året haft möten i anslutning till SM i Eskilstuna (-11) och även årsmötet i Eskilstuna (-11). Då var det även konstitueringsmöte. Förutom detta har det varit ett möte i mars i år (i Malmö). Och så ett nu inför årsmötet här i Kramfors.
SM
Eskilstuna stod som ansvariga inför årets SM. Kanonbra gjort och mycket lyckat! Tack än en gång!
F.E.G.A.T. och internationellt samarbete
Styrelsearbetet i FEGAT har under året letts av presidenten Claës-L. Ljung, Sverige. Som generalsekreterare har Fredy Moder, Schweiz, fungerat. Övriga styrelseledamöter har varit Michel Nadji, Frankrike samt från generalförsamlingen 2011 Sabine Klettenhofer, Österrike. Sabine fungerar sedan flera år som kassör, en syssla som hon också framgent har.
Europamästerskapen
Herrarnas Europamästerskap kördes med Spanien som värdnation 30 juni till 3 juli. Tävlingarna kördes på två banor på Malloca, Palma och Manacor. Alla 15 medlemsnationerna deltog. Sverige representerades av Lars Bergvall. Lars kom på en delad trettondeplats med 9 poäng.

Medaljerna fördelades så här:
GULDMEDALJ Marian Tux Tyskland 37 poäng
SILVERMEDALJ Dave Molin Belgien 35 poäng
BRONSMEDALJ Carlos Cruellas Spanien 31 poäng

Officiell svensk representant vid herrarnas EM var Bengt Larwik.

Holland var värdnation för Damernas Europamästerskap 15 – 18 september. Loppen kördes på banan i Wolvega. Svensk representant var Louise Medelberg. 14 medlemsländer deltog, Frankrike saknades.

När stridsdammet lagt sig såg resultatlistan ut som följer:
GULDMEDALJ Louise Medelberg Sverige 42 poäng
SILVERMEDALJ Hiltje Tjalsma Nederländerna 42 poäng
BRONSMEDALJ Bernadett Balogh Ungern 42 poäng

Antalet segrar respektive övriga placeringar användes för att bestämma medaljplaceringarna eftersom samtliga medaljörer slutade på samma poäng! Louise gjorde en fantastisk insats och STaR gratulerar!

Officiell representant för STaR vid tävlingarna och FEGAT’s extra generalförsamling var Anette Gottfridsson.
Generalförsamling i FEGAT 2011
FEGAT’s generalförsamling hölls den 27 mars i Mönchengladbach, Tyskland under ledning av presidenten Claës-L. Ljung.

Från mötet kan kort saxas:
A. Sabine Klettenhofer, Österrike nyvaldes på 3 år som vice president.
B. Fredy Moder omvaldes på 1 år som generalsekreterare.
C. Sabine Klettenhofer, Österrike valdes att handha räkenskaper och kassa på ett år.
D. EM för herrar körs 2012 i Tjeckiska Republiken och 2013 i Ryssland.
E. EM för damer körs 2012 i Österrike och 2013 i Tyskland.
F. Nya Zeeland arrangerade VM i januari 2012 (på högsommaren…).

www.fegat.info
FEGAT har en mycket innehållsrik och alltid uppdaterad hemsida. Jag kan bara rekommendera STaRs medlemmar att gå in på sidan och studera allt som händer i europeisk travamatörsport! Här finns också en möjlighet att komma med ”egna” nyheter vilka tacksamt emottagas av vår webbmaster tillika generalsekreterare Fredy Moder. Resultat mästerskap, senaste nytt om stortävlingar i världen, FEGAT’s stadgar och verksamhetsberättelser, styrelsesammansättning etc.

Observera också möjligheten att för en billig penning synas med reklam på hemsidan! Kontakta Claës-L. Ljung så får du alla detaljer.

INFÖR GENERALFÖRSAMLINGEN 2012
Vice president Michel Nadji, Frankrike, är i tur att avgå vid den kommande generalförsamlingen som hålls i Österrike i samband med EM för damer. Frankrike har föreslagit Hubert Jay som kandidat vid valet och Ukraina har föreslagit Olga Bondar som kandidat. Ukraina påpekar att de östliga länderna (Ryssland, Tjeckiska Republiken, Ukraina och Ungern) aldrig haft någon representant i styrelsen. Vid nordiskt Mästerskap i Kalmar diskuterades valfrågan med representater för samtliga de fyra nordiska länderna och det beslöts att stödja Olga Bondar som kandidat till vice presidentposten.

Nordisk Mästerskap
NM har avgjordes 2011 i Norge. Tyvärr samtidigt som vi körde SM. En miss av Norge som tidigt fick besked av oss om att vi inte kunde närvara. Danmark vann.
Slutord
Vi har som vanligt varit representerade vid NM, EM för både herr o dam samt FEGAT cup m m (se ovan). Vi fortsätter att skicka medlemmar runt i hela världen för att förbättra och informara travkontakter vilket är mycket nyttigt och nödvändigt.

Vi står väl rustade inför 2012 och hoppas att amatörerna vinner ännu mer. Lycka till med det!
Slutligen vill vi tacka alla medlemsklubbar för det gångna verksamhetsåret, som har varit ett bra och sportsligt år för amatörerna.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt och bra verksamhetsår 2012, och tackar för det gångna året.
Kalmar 2012-06-19
Bengt Larwik Claës-L Ljung Lars-G Dyberg Anette Gottfridsson
Per Englund Olof Thorson Mats Falk
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se