31 MAJ 2023
 

PROTOKOLLDATUM 2018-01-22

Protokolldatum: 2019-03-25
Plats: Telefonmöte Styrelsen STaR
Närvarande:

Falk Mats, Larwik Bengt, Lindgren Hans, Ljung Claës-L och Thorson Olof
Protokoll
Tid Måndag 22 januari, 2018
Plats Telefonmöte 18.00
Ärende Styrelsemöte, STaR
Närvarande
Falk Mats
Larwik Bengt
Lindgren Hans
Ljung Claës-L
Thorson Olof

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade de närvarande på telefon välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Nedanstående protokoll godkändes och lades till handlingarna:
• Styrelsemöte 28 juli 2017, Visby.

§ 4 Ekonomi
• Genomgång av den ekonomiska ställningen.
o ekonomin är god, ca 225.000:- i behållning.
• Sponsorer
o Kolgjini, Menhammar och Annemanna (Annika Wallenius) klara o Brizy sponsrar som tidigare väst till SM. ST sponsrar SM-täcket.
o Styrelsemedlemmarna ombands jobba” med att hitta sponsorer.
• Arvoden
o Beslut: Oförändrade arvoden gäller för 2018. Arvoden för 2017 utbetalda i dec.

§5 Sekreterarens rapport
• Kostnadsföslag på en ny hemsida måste tas fram.
• Beslut: sekreteraren kontaktar ansvariga för publikationen "Trav Galopp 2019" för att förbättra informationen om STaR i densamma, dvs lägga in uppgifter om styrelse.
• Boden tas bort ur turordning för internationella matcher, ej betalt med.avgift för 2017.


§ 6 Årets amatörkörsven 2017

Beslut: enhälligt val av Jessika Sidäck till årets körsven för 2017. Prisas på Bergsåkers gala i feb. Konfidentiellt fram till dess.


§ 7 SM
• utvärdering av Visbys SM. Ett bra arrangemang under ledning av C-G Svensson.
• 2018 SM går 13 oktober på Åby.
o Beslut: sekreteraren kontaktar ST med begäran att ändra distans från 1.640 till 2.140
o Beslut: förslag på banor för uttagning bifogas protokollet. Förslaget är skickat till ST.
o Bankett kvällen innan och styrelsemöte och årsmöte på fm den 13 okt.

§ 8 Internationellt

• NM
• 2017 avgjordes NM i Danmark (Billund/Odense) 28-29/7.
o Tre kuskar från turlistan togs ut från Eskilstuna, Gävle och Kalmar.
• 2018 går NM i Finland, 6-10/8. Kuskar från Årjäng, Visby och Solvalla enligt turlistan.

• Herr- EM
• 2017 avgjordes Herr-EM i Schweiz och svenske representanten D-Å Olsson vann mästerskapet.
• 2018 avgörs EM i Ungern 30/8-2/9. Svensk representant blir Håkan B Johansson.

• Dam-EM
• 2017 avgjordes Dam-EM på Mallorca 29/6-2/7 med Hanna Lähdekorpi som svensk representant. Tyvärr utan någon större framgång.
• 2018 avgörs EM i Italien okt/nov. Jessika Sidbäck Sveriges deltagare. Prisas på Bergsåkers gala i feb. Konfidentiellt fram till dess.

• VM
• 2018 avgörs VM i Belgien, svensk representant blir EM-mästaren Dan-Åke Olsson.
o Deltagande nationer är Argentina Australien, Belgien, Finland, Nederländerna Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Sverige, Tyskland, , USA och Österrike.
• 2020 ev. Australien.

• Fegat Europa Cup
• Kördes 2017 i Moskva 22-24/9 på 2 banor, Moskva och bana utanför Moskva. Deltagare enl. turlistan var Marita Gustavsson, från Lindesberg, som slutade på en hedrande 3:e plats.
• Körs ej 2018 eftersom VM avgörs detta år.
• Arrangör 2019 ej klart. Avgörs på generalförsamlingen i Ungern vid herr-EM

§ 9 Fegat

• årsavgift 1.300 euro.
• generalförsamlingen har utsett Bernt Andersson, Sverige till generalsekreterare i FEGAT.
• Nästa styrelsemöte är planerat till slutet av juli i samband med VM i Belgien
• Generalförsamlingen är planerad till slutet av augusti i samband med herrarnas EM i Ungern.


§ 10 Årsmöte
• Hålls i samband med SM på Åby 13/10.
§ 11 ST
• Bengt Larwik och Hasse Lindgren representerar STaR på ST:s Fullmäktige och Förtroenderåd med röstfördelning 50% på vardera delegaten om båda deltar. Mötesort avgör vem/vilka som deltar.

§ 12 Övriga frågor
• Brev ska skickas till medlemsbanorna i STaR angående årsavgift. Mail räcker ej.
• Förslag på ny ort för styrelsemöte av Ljung. Se §13 nedan.
• Bättre info i publikationen ”Trav Galopp 2019” önskas. Se §5.

§ 13 Nästa möte
Före SM och enligt kallelse, efter förslag från Ljung och Larwik.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Mats Falk Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se