16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE, STAR 28 JULI 2017

Protokolldatum: 2017-07-28
Plats: Scandic, Visby
Närvarande:

Falk Mats
Larwik Bengt
Nilsson Bengt A
Kjell Gustafsson
Hans Lundgren
Olof Thorson
Tommy Wennerström
Ärende Styrelsemöte, STaR

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes, 9/4, och lades till handlingarna.

§ 4 Ekonomi
Den utskickade ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes. En liten vinst, 2 tkr.

§5 Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår omval på följande poster aktuella för omval, dvs
• Bengt Larwik, ordförande på 1 år
• Claës-L Ljung , styrelseledamot 2 år
• Hans Lundgen, styrelseledamot 2 år
• Claës-L Ljung , representant till FEGAT på 1 år
• Robert Juliusson, revisor 1 år
• Svensk Ekonomitjänst AB, revisionsfirma 1 år
Valberedningen föreslår Hanna Lähdekorpi som suppleant på två år som
ersättare för Bengt A Nilsson.


§ 6 SM

• 2017 på Visby
• 2018 Årjäng tackat nej,frågan har gått till Gävlemed Solvalla som reserv
§ 7 Internationellt
NM
• 2017 Danmark samtidigt som SM. Kuskar från Gävle,Kalmar och Eskilstuna kör för Sverige. Claës-L Ljung , representant från STaR

Beslut: STaR kommer inte att ansvara för svenskt montédeltagandet enligt enhälligt beslut på mötet.
Herr EM
• 2017 Schweiz. Claës-L Ljung , representant från STaR. Dan-Åke Olsson kör för Sverige
Dam EM
• 2017 Mallorca. Hanna Lähdekorpi kör för Sverige
Fegat Cup
• Avgör i Moskva 2017. Marita Gustafsson, Lindesberg, kör för Sverige
VM
• inget VM körs 2017

FEGAT övrigt
Ny sekretare ska väljas på gemeralförsamlingen i samband med EM i Schweiz.

§8 Motioner
Inga motioner har inkommit.
STaR kommer att motionera om ett amatörlopp varje månad på aktuell V75-bana. Amatörloppen på
Jägersro (KGB), Axevalla, Kalmar och Förjestad ska inte räknas in i den "kvoten".

§9 ST
STaRs uppfattning är att vi ska tävla om pengarna, vilket inte alltid stämmer överens med ST:s
uppfattning.


§ 10 Genomgång av årsmötets dagordning

Årsmötes dagordning gicks igenom och fastställdes enl. tidigare utskick. 

§ 11 Övriga frågor

• Arbetet med nya licenstyper fortsätter. Inget klart ännu
• Medhjälparförsäkring går nu att teckna via BTR

§ 12 Nästa möte
Enligt kommande kallelse.
§ 13 Mötets avslutande
Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid pennan: Justeras:

Mats Falk Bengt Larwik


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se