16 MAJ 2021
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2017-04-09

Protokolldatum: 2017-04-09
Plats: Hotell Radison, Malmö
Närvarande:

Falk Mats
Larwik Bengt
Lindgren Hans
Ljung Claës-L
Gustafsson Kjell
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade de närvarande välkomna, speciellt nye suppleanten Kjell Gustafsson, och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Nedanstående protokoll godkändes och lades till handlingarna:
• Styrelsemöte 18 juni, Lindesberg.

§ 4 Ekonomi
• Genomgång av den ekonomiska ställningen.
o ekonomin är god, ca 210.000:- i behållning.
o liten ökning av bidraget från ST.
• Sponsorer
o Kolgjini, Menhammar och Annemanna (Annika Wallenius).
• Arvoden
o Beslut: Oförändrade arvoden gäller för 2017.
• Betalda Medlemsavgifter
o Norra Ångermanland, Åby, Åmål. Jägersro, Årjäng, Gotland, Lindesberg, Jämtland, Bergsåker, Eskilstuna, Gävle, Halland och Kalmar.

§5 Sekreterarens rapport
• vi borde göra en ny hemsida, nuvarande är "yxig".
• Beslut: sekreteraren kontaktar ansvariga för publikationen "Trav Galopp 2017" för att förbättra informationen om STaR i densamma.

§ 6 Årets amatörkörsven 2016
Sportkommitén hade inte hittat någon körsven som utmärkts sig under 2016.
Beslut: Ingen kusk utsågs till årets körsven för 2016.

§ 7 SM
• utvärdering av Lindesbergs SM. Ett bra arrangemang.
• 2017 går SM på Visby.
• 2018 SM går prel. på Årjäng
o Beslut: sekreteraren kontaktar klubben snarast och skickar guideline till Årjäng om klubben tackar ja och uppmanar klubben att redan nu börja arbetet. Boende / transporter mm bör bokas tidigt.

§ 8 Internationellt

• NM
• 2016 avgjordes NM på Åby och Axevalla.
• 2017 avgörs NM i Danmark (Billund/Odense) 28-29/7.
o Eftersom NM går samtidigt med SM tas tre kuskar från turlistan ut. Aktuella banor är Eskilstuna, Gävle och Kalmar. Mats kontaktar E o G och Kjell kontaktar Kalmar.
• 2018 Norge

• Herr- EM
• 2016 avgjordes EM i Holland med Samuel Rehn som svensk representant. Ingen större framgång, men ett bra arrangemang enligt Rehn.
• 2017 går Herr EM i Schweiz 14-17/8 med D-Å Olsson som representant.

• Dam-EM
• 2016 avgjordes Dam-EM i Finland. Jessica Sidbäck svensk representant. STaR:s representant var Hasse Lindgen. Ett bra arrangemang enligt Hasse.
• 2017 avgörs Dam-EM på Mallorca 29/6-2/7 med Hanna Lähdekorpi som svensk representant.
• VM
• 2016 avgjordes VM i Ungern (Budapest) 1/9-5/9 utan svensk representant.
• Ny regel. Eftersom Fegat består av 14 länder och 12 länder får köra VM är de två länder som inte får köra ett år direktkvalificerade till nästa VM.
• Fegat Europa Cup
• 2016 kördes inte Fegat Europa Cup pga VM kördes detta år.
• Körs 2017 i Moskva 22-24/9. Deltagare enl. turlistan är Lindesberg. Sekreteraren kontaktar Lindesberg.
• Vinnande nation får skicka repr. till VM om inte landet redan är kvalificerat.
• Förslag att bjuda in 2 ej Fegatmedlemsländer.

§ 9 Fegat

• Samtliga länder utom Spanien har betalt årsavgiften 1.300 euro.
• Ukraina och Frankrike är ej medlemmar.


§ 10 Årsmöte
• avhålls i samband med SM i Visby.
• Hanna Lähdekorpi på förslag som suppleant.

§ 11 ST
• Kjell Gustavsson och Mats Falk representerar STaR på ST:s fullmäktige 26 april med röstfördelning 50% på vardera delegaten.

§ 12 Övriga frågor
• Amatörlopp under V75-dagarna körs/kördes på Åby 4/2, Kalmar 4/3, Bergsåker 1/5, Kalmar 25/6 och Solvalla 26/12.
• ordförande lyfter frågan angående samgående BTR/STaR
• söndagar i Malmö ingen bra mötesdag/plats.
o Varför inte Solvalla på ons em? Lokal och bra kommunikationer finns.
• årets första möte måste ligga tidigare under året
• Hasse Lindgen kontaktar Cay Mäkinen ang. nytt förslag på licenser.

§ 13 Nästa möte
Enligt kallelse, i samband med SM i Visby.

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Mats Falk Bengt Larwik

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se