16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE 22 JANUARI 2016

Protokolldatum: 2016-05-17
Plats: Radison Blu, Malmö
Närvarande:

Falk Mats
Larwik Bengt
Lindgren Hans
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Nedanstående protokoll godkändes och lades till handlingarna:
• Styrelsemöte 15 augusti, Sundsvall.

§ 4 Ekonomi
• Genomgång av den ekonomiska ställningen.
o ekonomin är god, ca 200.000:- i behållning.
o utskick om medlemsavgift görs av sekreteraren snarast.
• Sponsorer
o Ordf, kontaktar Kolgjini och Annika Wallenius (Annemanna).
o Bildelar-online är inte längre intresserade. Bannern tas bort under febr.
• Arvoden
o Oförändrade arvoden gäller för 2016.

§5 Sekreterarens rapport
• inget speciellt att rapportera.


§ 6 Årets amatörkörsven 2015
Sportkommitén föreslog Ingvar Nyberg.
Beslut: Ingvar valdes enhälligt till årets amatörkusk 2015, bla. för sin vinst i SM.

§ 7 SM
• utvärdering av Bergsåkers SM. Ett bra arrangemang.Tyvärr försvann SM-täcket under transport från Kalmar. Viktigt att STaRflagga är hissad under arrangemanget.
• Beslut: arrangörsbidrag på max 10.000:- ska utgå till arrangerade klubb vid förlustarrangemang. Redovisning av räkenskaperna krävs.
• 2016 går SM på Lindesberg.
o sekreteraren skickar guideline snarast till Lindesberg och uppmanar klubben att redan nu börja arbetet med tanke på att SM går tidigt i år. Boende / tansporter mm bör bokas tidigt.
• 2017 SM går prel. på Visby.

§ 8 Årsmöte
Beslut: Hålls 18 juni i samband med SM på Lindesberg.

§9 NM
• 2015 avgjordes i Norge. Tyvärr inget lyckat arrangemang.
• 2016 avgörs NM på Åby och Axevalla. Olof Thorson ansvarar.
§10 Herr – EM
• 2015 gick Herr-EM i Norge 4-7/5 på Bjerke och Momarken.
• 2016 går Herr-EM i Holland 16-19/9.
§ 11 Dam – EM
• 2015 kördes Dam-EM i Danmark i november (Schweiz sent avhopp).
• 2016 körs Dam-EM i Finland (datum ej klart).

§ 12 Fegat Europa Cup
• 2015 kördes Fegat Europa Cup i Tyskland. Hanna Lähdekorpi svensk representant, tyvärr utan framgång.
• 2016 körs inte Fegat Europa Cup pga VM.

§ 13 VM
• 2016 körs VM i Ungern (Budapest) 1/9-5/9.
§ 14 Fegat

Amatörmatchen på Pompano kommer att köras utan svensk representant då vi inte var bland de 9 som hade tur i lottningen.
Ukraina har inte betalt in avgiften för 2014-2015, pga. den politiska situationen.

§ 15 ST
• STaR är den av BAS-organisationerna som får lägsta bidraget från ST.
• Hans Lindgren representerar STaR på Förtroenderådet 3-4 mars.
• STaR har ingen att skicka till ungdomsrådet.
• STaR ska efterfråga svar på den inskickade motionen ang. att amatörer anställda mer än 50% hos proffs har amatörlicens och inte lärlingslicens . Sekreteraren tillskriver licenskommitén igen.
• STaR ska hos ST/ATG begära att minst ett amatörlopp per kvartal ska köras under V75-dagarna. Körsvenskrav 5 alt 10 vinster och 25 lopp de senaste 3 åren.

§ 16 Övriga frågor
• Lukas Svedin bevakar mötet 27/1 ang. tidningen Travet för STaRs räkning.
• BTR o STaR bör pga. eventuella skattekonsekvenser fundera på att ersätta begreppet "amatör" med annat ord, t.ex. "privattränare".
• Bengt Larwik och Mats Falk representerar STaR på ST:s fullmäktige 20 april med röstfördelning 50% på vardera delegaten.

§ 17 Nästa möte
Enligt kallelse, dock senast i samband med SM på Lindesberg.

§ 18 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Mats Falk Bengt Larwik

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se