16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR 20150815

Protokolldatum: 2015-09-02
Plats: Quality Hotel, Sundsvall
Närvarande:

Englund Per
Falk Mats
Larwik Bengt
Nilsson Bengt A
Ljung Claës-L
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Den utskickade dagordningen godkändes.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll, från styrelsemötet 28/3, godkändes och lades tillhandlingarna.

§ 4 Ekonomi
Den utskickade ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes. Ca 206 tkr fanns i kassan per årsskiftet.
Följande föreningar har per dagens datum betalat in årsavgiften:
• Lindesberg
• Solänget
• Åby
• Bergsåker
• Boden
• Jägersro
• Solvalla
• Kalmar
• Eskilstuna
• Halmstad
• Årjäng
• Östersund
• Gävle
• Gotland
• Färjestad (2st?)


§5 Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår omval på följande poster aktuella för omval, dvs
• Bengt Larwik, ordförande på 1 år
• Claës-L Ljung , styrelseledamot 2 år
• Claës-L Ljung , representant till FEGAT på 1 år
• Bengt A Nilsson, suppleant 2 år
• Robert Juliusson, revisor 1 år
• Svensk Ekonomitjänst AB, revisionsfirma
Valberedningen föreslår nyval enligt nedan:
• Hansl Lindgren , styrelseledamot 2 år (ersättter Per Englund)
• Kjell Gustafsson, suppleant 1 år (fyllnadsval Tommy Högqvist)


§ 6 SM
Listan med tidigare vinnares tränare ska kompletteras inför nästa år. Hederspriserna (väst, hjälm etc)ska stå i programmet. Manual för hur SM ska arrangeras ska kompletteras och läggas in på hemsidan liksom tidigare vinnare. Bantillhörighet ska stå i startlistan i programmet.

• 2015 avgörs SM på Bergsåker
• 2016 på Lindesberg
• 2017 på Visby
§ 7 Internationellt
NM
• 2015 avgörs NM i Norge
• 2016 avgörs NM i Sverige
Herr EM
• 2015 avgörs EM i Norge
• 2016 avgörs EM i Finland
Dam EM
• 2015 i Danmark.
Fegat Cup
Går i Tyskland 2015. Hanna Lähdekorpi är svensk representant och tävlingen är förändrad en följande:
• avgörs i 3 lopp
• 1 repr per land (man eller kvinna)
VM
• 2016 avgörs VM i Ungern

FEGAT övrigt
FEGAT har fått en inbjudan från Pompano Park om kuskmatch i mars 2016. Nio länder får delta och STaR utser Sveriges representant. Intresseanmälan skickas ut til de föreningar som betalt årsavgiften.

§8 Motioner
Inga motioner har inkommit.

§9 ST
STaR har motionerat till Licenskommitén om att person med anställning till 75% hos A- eller B-licensierad tränare inte är amatör utan snarare är lärling. Därmed ska person med sådan anställning inte ha D-licens utan inneha C, E, F eller G-licens. Motion tas upp på J 4-5/9.

Begärd info ang äskningar från BAS-organisationerna har kommit från ST.
.


§ 10 Genomgång av årsmötets dagordning

Årsmötes dagordning gicks igenom och fastställdes enl. tidigare utskick.

§ 11 Övriga frågor

• Gotland och Gävle är numera medlemmar i STaR igen
• Färjestad är ett frågetecken ang medlemskap
• Bengt Larwik representerar STaR med 50 röster på fullmäktige/förtroenderåd 4-5 sep.

§ 12 Nästa möte
Enligt kommande kallelse.
§ 13 Mötets avslutande
Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid pennan: Justeras:

Mats Falk Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se