16 MAJ 2021
 

EXTRA STYRELSEMÖTE STAR

Protokolldatum: 2014-04-12
Plats: Radison Blu, Malmö
Närvarande:

Bengt A Nilsson
Mats Falk
Bengt Larwik
Olof Thorson
Claës-L Ljung

§1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Den av ordförande Bengt Larwik upplästa dagordningen godkändes.

§3 Representanter till Fullmäktige/ST
Mats Falk, 21 röster, och Bengt Larwik, 22 röster, representerar STaR på Fullmäktige/ST.

§4 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.
§5 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Justeras:Mats Falk Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se