16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE, STAR

Protokolldatum: 2014-04-12
Plats: Radison Blu, Malmö
Närvarande:

Bengt A Nilsson
Mats Falk
Bengt Larwik
Olof Thorson
Claës-L Ljung
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Den utsända dagordningen godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Nedanstående protokoll godkändes och lades till handlingarna:
• Styrelsemöte 20 september 2013 Scandic Mölndal
• Årsmöte 20 september 2013 Åby
• Konstitueringsmöte 20 september 2013 Scandic Mölndal

§ 4 Ekonomi

Genomgång av den ekonomiska rapporten
• 10% neddragning av bidrag från ST
• STaR har äskat 30tkr för Herr-EM som går i Sverige 2014
• STaR har äskat 15tkr till SM i Kalmar
• Medlemsavgift till Fegat är betald för 2014


Medlemsavgifter har betalts av klubbar på följande banor:
• Solänget
• Fornaboda
• Boden
• Färjestad
• Bergsåker
• Jägersro
• Kalmar
• Solvalla
• Årjäng
• Åby
• Halmstad

Sponsorer
Klubben behöver sponsorer. Ordf. kontaktar Menhammar. Samtliga styrelsemedlemmar måste försöka hitta sponsorer till STaR.

Arvoden
Oförändrade arvoden gäller för 2014.

§5 Sekreterarens rapport
Sekreteraren efterlyste hjäp med info till hemsidan.

§ 6 Årets amatörkörsven 2013
Sportkommitén föreslog Håkan B Johansson och Håkan valdes enhälligt till årets amatörkusk 2013. Daniel Redén var outstanding resultatmässigt, men var ansluten till StaR-klubb endast kort tid av året, varför han inte kunde komma i fråga.

§ 7 SM
• 2014 på Kalmar. Kvällstrav med V65 den 26/7
• 2015 på Bergsåker
• 2016 förfrågan har ställts till Solvalla

§ 8 Årsmöte
Årsmötet hålls som vanligt i samband med SM och äger rum lördagen den 26/7.
Vi mäste förbättra årsmötet för att få flera deltagare.Sekreteraren undersöker om ST:s
tillförordnade generalsekreterare, Johan Lindberg, kan komma och informera om breddtrav
på årsmötet.
Banketten hålls fredagen den 25/7.

§9 NM
• 2014 Finland. SM-vinnaren representerar Sverige om medlem i STaR-klubb och svensk medborgare. Övriga 2 svenska deltagare tas ut av STaR:s sportkommité.
• 2015 Norge

§10 Herr – EM
• 2014 Halmstad/Jägersro (flyttat från Ukraina)
• 2015 Finland
• 2016 Norge

§ 11 Dam – EM
• 2014 i Belgien 12/6.-16/6 med Eva Lundahl som svensk representant.

§ 12 Fegat Europa Cup
Vår motion om att lägga ned Fegat Cup avslogs på generalförsamlingens möte. Ett antal länder vill fotsätta köra loppet. Mötet beslutade att lägga en ny motion som föreslår att Fegat Cup körs vart fjärde år med början 2015. STaR:s sekreterare skriver motionen.

§ 13 VM
• 2014 Finland (6/7-10/7) på banorna i Tammerfors, Helsingfors och Riihimäki (3 lopp per bana och kusk)
• 2016 Ungern (Budapest)
• 2016 Sydafrika har ansökt om att få arrangera VM 2016.

§ 14 Fegat
Fegat har ny hemsida och behöver få in info från medlemsländerna. Sekreteraren
åtgärdar för Sveriges del.

§ 15 ST
STaR får 10% mindre bidrag från ST för 2014. STaR har ansökt om extra bidrag till SM.

§ 16 Övriga frågor
EM-planering pågår. Besök hos Kolgjini inplanerat. Information måste ut snarast.
Hederspriser måste tas fram för internationella tävlingar. Sekreteraren undersöker vad
50st travande dalahästar med texten Sweden kostar att ta fram.

§ 17 Nästa möte
• Styrelsemöte 26/7 i Kalmar prel kl 10.00
• Årsmöte 26/7 i Kalmar prel. kl. 13.00.
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras:


Mats Falk Bengt Larwik
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se