31 MAJ 2023
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Protokolldatum: 2013-08-20
Plats:
Närvarande:

Verksamhetsberättelse 2012

Riksförbundets styrelse
Riksförbundets styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Ordförande: Bengt Larwik (J)
Vice ordförande: Claës-L Ljung (Hd)
Sekreterare: Mats Falk (S)
Ordinarie ledamot: Olof Thorson (Å)
-”- Per Englund (Ös)
Suppleant: Bengt I Nilsson (Hd)
-”- Lars-G Dyberg (F)

Styrelsens ansvarsområden
Styrelsen har även detta verksamhetsår haft ansvariga för olika områden. De ansvariga har sedan tagit hjälp av övriga styrelsen där det har behövts.
Vice ordförande: Claës-L Ljung
Utbildning: Bengt Larwik
Administration: Mats Falk
Tävling: Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Ekonomi: Svensk Ekonomitjänst AB
ST: Bengt Larwik & Mats Falk
ST´s fullmäktige: Bengt Larwik & Mats Falk
F.E.G.A.T.: Claës-L Ljung
Nordiskt samarbete: Bengt Larwik & Claës-L Ljung
Sekreterare: Mats Falk
Hemsida: Mats Falk
Arkivering: Mats Falk

Inledning
Amatörerna har återigen haft ett tufft år och ATG har misslyckats att hålla uppe spelomsättningen. Detta betyder att antalet amatörer kommer att fortsätta att minska eftersom besparingarna slår hårt mot breddsporten. Antalet licenser minskar. Samtidigt kan en proffstränare som byter till B- eller D-licens, fr o m 1 juli 2013 köra amatörlopp nästa dag utan karenstid (karenstiden var tidigare 5 år!).

Lyckas ST få ett nytt bra avtal för sporten eller ska ATG läggas ned eller agera från Malta? Vi kan ju inte tävla om samma pengar som för 13 år sedan när omkostnaderna under samma tidsperiod har ökat till svindlande höjder.

Något måste hända nu!

Ekonomi
Under det gångna året har ekonomin fortsatt att vara stabil, ett + i ekonomin är att glädjas åt. Svensk Ekonomitjänst AB har hjälpt oss med bokföringen också under 2012. Bidrag från ST och från våra sponsorer har hjälpt till för ett fortsatt +. Bland sponsorerna kan nämnas ATG och Brizy m fl.

Administration
Informationen till de lokala klubbarna har förmedlats genom mötesprotokoll och informationsblad som skickats ut.
Men mestadels via STaR´s hemsida, www.startrav.se .
En del av kontakterna med klubbarna har också gjorts via telefon, då många ringer direkt till någon av styrelsens ledamöter, när de har någon fråga. Detta är positivt, eftersom det är viktigt att också pratas vid på annat sätt än via sociala media (Hemsida, Facebook, Twitter etc.) att pratas vid emellanåt.
På STaR´s hemsida, www.startrav.se, finns den mesta information inlagd, och hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Av ekonomiska skäl försöker vi minimera information som skickas via brev och i stället skicka via E-mail och lägga ut informationen på vår hemsida. Men självklart går det att få information via brev i stället för e-mail om ni så önskar.
Detta innebär att det är viktigt med rätta E-mailadresser. Ni väljer själva till vilka och hur många vi ska skicka info. Glöm inte att informera om nya kontaktpersoner, mailadresser och postadresser så att vi kan hålla våra register uppdaterade.

Styrelsemöten
Styrelsen har under det gångna året haft möten i anslutning till SM på Dannero och även årsmötet genomfördes på Dannero. Direkt efter årsmötet genomfördes också styrelsens konstitueringsmöte. Förutom detta har det varit ett möte i mars i år i Malmö.

SM
Dannero stod som ansvariga för årets SM. Bra arrangerat och spännande tävlingar. Tack för det! SM vanns av Lasse Punkari (S) med hästen Good Speed, tränad av Anna Forsell, på tiden 1.12,5/1.640a.

F.E.G.A.T. och internationellt samarbete
Styrelsearbetet i FEGAT har under året letts av presidenten Claës-L. Ljung, Sverige. Som generalsekreterare har Fredy Moder, Schweiz, fungerat fram till november när han efter många års arbete i FEGAT slutade sina dagar. Övriga styrelseledamöter har varit Sabine Klettenhofer, Österrike samt Olga Bondar, Ukraina. Efter Fredy Moders bortgång har övriga styrelsen delat på uppgiften som genearlsekreterare. Vi fann det inte ekonomiskt försvarbart att kalla in en extra generalförsamling för att utse en ersättare utan väntar till ordinarie generalförsamling i september 2013. Ekonomin har under verksamhetsåret skötts av Sabine Klettenhofer, Österrike.


Europamästerskapen
Herrarnas Europamästerskap kördes med Tjeckiska Republiken som värdnation 10 – 13 augusti. Tävlingarna kördes på banan i Slusovice. Alla 15 medlemsnationerna deltog. Sverige representerades av Håkan Johansson, i det ”civila” banmästare på Halmstad vilken bana han också representerade. Håkan kom på en niondeplats med 23 poäng.

Medaljerna fördelades så här:
GULDMEDALJ Miquel Vich Capó Spanien 38 poäng
SILVERMEDALJ David Cabla Tjeckiska Republiken 33 poäng
BRONSMEDALJ Willem Brouwer Nederländerna 30 poäng

Officiell svensk representant vid herrarnas EM var Claës Ljung.

Österrike var värdnation för Damernas Europamästerskap 28 juni till 1 juli. Loppen kördes på banan i Wels. Svensk representant var regerande Europamästarinnan Louise Medelberg. Alla 16 medlemsländerna deltog.

När stridsdammet lagt sig såg resultatlistan ut som följer:
GULDMEDALJ Bitten Jensen Danmark 30 poäng
SILVERMEDALJ Elena Villani Orlan Italien 27 poäng
BRONSMEDALJ Hiltje Tjalsma Nederländerna 26 poäng

Louise Medelberg kom på en delad 5:e plats med 23 poäng.

Officiell representant för STaR vid tävlingarna var Bengt Larwik.

Generalförsamling i F.E.G.A.T. 2012
FEGAT’s generalförsamling hölls den 30 juni i Wels, Österrike under ledning av presidenten Claës-L. Ljung.

Från mötet kan kort saxas:
A. Olga Bondar, Ukraina nyvaldes på 3 år som vice president. Hon ersatte Michel Nadji, Frankrike.
B. Fredy Moder omvaldes på 1 år som generalsekreterare.
C. Sabine Klettenhofer, Österrike valdes att handha räkenskaper och kassa på ett år.
D. EM för herrar körs 2013 i Ryssland och 2014 i Ukraina.
E. EM för damer körs 2013 i Tyskland och 2014 i Belgien.
F. Finland arrangerar VM 2014.

www.fegat.info
FEGAT har en mycket innehållsrik hemsida. På grund av generalsekreterarens bortgång har den inte varit lika omfattande som vanligt sedan Fredy lämnade oss men uppdateringarna har skett genom Sabine Klettenhofers och Thomas Pribils medverkan. Vi har nu nya planer inför kommande verksamhetsår och vi hoppas att efter valen 2013 kunna ha en hemsida som är i topp igen!
Observera också möjligheten att för en billig penning synas med reklam på hemsidan! Kontakta Claës-L. Ljung så får du alla detaljer.

Inför Generalförsamlingen 2013
STaR har föreslagit nyval av Augusti Mascaro Pou, Spanien, att efterträda Fredy Moder som vice president och generalsekreterare. Som kassör föreslås 1:e vice president Sabine Klettenhofer, Österrike.

Nordisk Mästerskap
NM för både trav och monté avgjordes i Damark 2012. Ett kanonbra arrangemang av Danmark där Sverige tog brons i trav och guld och brons i monté.

Slutord
Vi har som vanligt varit representerade vid NM, EM för både herr o dam samt FEGAT cup mm (se ovan). Vi fortsätter att skicka medlemmar runt i hela världen för att förbättra och informera travkontakter vilket är mycket nyttigt och nödvändigt.
Vi står rustade inför 2013 och hoppas att amatörerna tar för sig i loppen och att spelomsättningskurvan vänder uppåt igen.
Slutligen vill vi tacka alla medlemsklubbar för det gångna verksamhetsåret, som har varit ett bra och sportsligt år för amatörerna.
Vi ser fram emot ett framgångsrikt och bra verksamhetsår 2013, och tackar för det gångna året.

Upplands Väsby 2013-08-19


Bengt Larwik Claës-L Ljung Lars-G Dyberg Bengt I Nilsson


Per Englund Olof Thorson Mats Falk
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se