16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE

Protokolldatum: 2013-09-20
Plats: Scandic, Mölndal
Närvarande:

Per Englund
Mats Falk
Bengt Larwik
Olof Thorson
Bengt A Nilsson
Lars-G Dyberg
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Den av ordförande upplästa dagordningen godkändes.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll, från styrelsemötet 1/6, godkändes och lades tillhandlingarna.

§ 4 Ekonomi
Den utskickade ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes
§5 Valberedningens förslag
Valberedningen föeslog omval på samtlige poster aktuella för omval, dvs
• Bengt Larwik, ordförande
• Claës-L Ljung och Per Englund, ledamöter på 2 år
• Bengt Nilsson, suppleant på 2 år
• Claës-L Ljung , representant till FEGAT på 1 år

§ 6 SM
SM 2014 kommer att avgöras på Kalmar

§ 7 Internationellt
NM
• 2013 avgjordes NM i Danmark, ett mycket bra arrangemang
• 2014 avgörs NM i Finland
Herr EM
• 2013 i Ryssland, samtidigt som SM. Håkan B Johansson representerar Sverige
• 2014 Ukraina
Dam EM
• 2013 i Tyskland. Svensk representant var Hanna Lähdekorp (H) som slutade 4:a
• 2014 Belgien
Fegat Cup
• 2013 Danmark, åter igen ett bra arrangemang. Svensk representant var Ronny Gustafsson (S), som slutade 2:a
VM
• 2013 körs inget VM
• 2014 avgörs troligen i Finland, ev Mallorca
FEGAT övrigt
Ny generalsekreterare efter avlidne Fredy Moder blir Agustí Mascaró Pou från Mallorca

§8 Motioner
En motion har inkommit.
• SM ska avgöras med lottade kuskar på arrangörsbanans hästar (Åmål).
Styrelsen rekommenderar avslag

§9 ST
Ordförande Bengt Larwik kommer att ta upp storleken på föreningens bidrag med ST. Vi är flera som ska "dela på kakan" nu när Ponnyförbundet också ingår.

§ 10 Genomgång av årsmötets dagordning

Årsmötes dagordning gicks igenom och fastställdes enl. tidigare utskick

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 12 Nästa möte
Enligt kommande kallelse.

§ 13 Mötets avslutande
Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid pennan: Mats Falk Justeras: Bengt Larwik

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se