16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE I STAR 2013-06-01

Protokolldatum: 2013-08-26
Plats: Radisson Blu Hotell, Malmö
Närvarande:

Ljung Claës-L
Falk Mats
Larwik Bengt
Thorson Olof
Protokoll
Tid Lördagen den 1 juni 2013

Närvarande, se ovan
Delges Englund Per
Dyberg Lars-G
Bengt A Nilsson
Ärende Styrelsemöte, STaR

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordningen
Den av ordförande upplästa dagordningen godkändes.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollen från tidigare möten, se nedan, godkändes och lades tillhandlingarna.
• Styrelsemöte 26 juli 2012, Kramfors
• Årsmöte 26 juli 2012, Dannero
• Konstitueringsmöte 26 juli 2012, Dannero

§ 4 Ekonomi
• Genomgång av den ekonomiska rapporten
Bidrag från ST har kommit in (för detta möte och NM bl a). Lägre bidrag pga att Ponnyförbundet nu ligger under ST, dvs flera att dela på kakan.
• Medlemsavgifter
Klubbarna har på sig till den 31 mars, att betala sin medlemsavgift. Flera klubbar har inte betalt, påminnelse skickas av Mats.
• Sponsorer
Brizy Sponsrar ½ västen som SM-segraren erhåller.
ATG Sponsrar SM-hjälmen och ½ västen som SM-segraren erhåller.• Arvoden
Styrelsen har 2/3 basbelopp att fördela inom styrelsen. Basbeloppet är nu 44.500,-. 2/3 basbelopp blir 29.666,- att fördela. Dessa betalas ut innan den 31/12 2013.
2011 såg det ut enligt nedan:
Ordförande 10.000,-
Vice ordförande 6.000,-
Sekreterare 10.000,-
Ledamot, 2 st 1.500,-
29.000,-
Telefonersättning (betalas ut utanför arvodet)
Ordförande 2.500,-
Suppleanter, 2 st 500,-
3.000,-
Beslut: Att 2013 betalas det ut ett oförändrat arvode.

§5 Sekreterarens rapport
Vår hemsida är nu utbytt och har numera adressen http://www.startrav.se/. Uppdateringarna sköts av sekreteraren som gärna tar emot material från övriga i styrelsen

§ 6 Årets amatörkörsven 2012
Lasse Punkari valdes enhälligt till Årets amatörkörsven. Punkari vann 28 lopp på 104 starter under fjolåret varav ett inom V75 (bronsdivisionen med Anna Forssells Good Speed).
Med samma häst segrade han också i Amatör-SM på Dannero och totalt körde den 51-årige Solvallabaserade Punkari in 1.644.100 kronor.
Vi säger Grattis till Lasse, som vid ett lämpligt tillfälle blir uppvaktad av Mats Falk på Solvalla.
Beslut: STaR:s tävlingskommité utser senast 1/3 årets kusk för föregående år.

§ 7 SM
Hur var det på Dannero 2012?
Arrangemanget 2012 var bra, och arrangörerna ska ha en stor eloge för detta.
2013 på Åby
Styrelsen hade en genomgång vad som erfordras av Åby.
• Uttagningsloppen körs mellan den 5/7 och 12/9.
• Fredag 20/9 har vi årsmöte på Travbanan
• Fredag 20/9 körs SM-tävlingarna
• Hotellrum bokade.
• Banketten blir på Travbanan
• Täcket – som användes 2012 har Bengt L. Han tar med det till Åby.
• Hjälm & väst tar Bengt Larwik med till Åby.
• Bengt meddelade Olof T att de kan vända sig till honomför att få mer tips och info som de hade nytta av inför 2013 års arrangemang.
• Inbjudan ut senast 30/6
2014
Kalmar/Tingsryd föreslagen. Mats F pratar med Tommy Högqvist, Kalmar. STaR ser gärna att SM blir på milebanan i Tingsryd.

§ 8 Årsmöte
Blir i Göteborg fre 20/9 10.00 i samband med SM.
Årsberättelsen skriver Mats, Claës-L skriver det internationella inslaget och Bengt inledning, NM & slutord.
Beslut: Mats kontaktar valberedningen. Mandatperioderna för Bengt, Per E och Claës-L går ut.

§9 NM
2012 i Sverige
I år avgjordes NM i Kalmar & Tingsryd den 31 maj & 1 juni. Ett bra arrangemang tyvärr inga sportsliga framgångar för Sverige.

2013
Körs NM i Danmark 20-22/6 på Billund, Skive och Ålborg. Svenska deltagare blir Jan Silvén (Färjestad), Bengt A Nilsson (Halmstad) och Mikael Pilenberg (Jägersro).
Bengt Larwik och Claës-L Ljung delegater.
2014
Avgörs i Finland. Mats påminner arrangörerna.
Regler för NM
Så här utses kuskarna:
Om arrangemanget körs i Sverige:
• Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
• Kusk nr 2 blir en kusk från arrangerande bana. Klubben själv utser kusken.
• Kusk nr 3 blir en kusk från den klubb som står på tur enligt den turordning som finns för
internationella lopp. Klubben själv utser kusken.
OBS! Samtliga kuskar måste vara Svensk medborgare.Om arrangemanget körs i något av de andra länderna:
• Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
• Kusk nr 2 & 3 blir en kusk från de två klubbar som står på tur enligt den turordning som finns för internationella lopp. Klubbarna själva utser kuskarna.

Ekonomi:
Kuskarna erhåller 3.000,- var. SM-segraren erhåller ett ytterligare resebidrag på 1.000,-.
Pengarna använder kuskarna för sina kostnader, så som resa, övernattning o s v. Övrigt får de lägga till själva.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR finns det med två delegater. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det möte som ordförandena från de nordiska länderna har i samband med NM.

§10 Herr – EM
2012 i Tjeckien
Avgjordes i Prag på en liten gräsbana.Svensk representant utan större framgång var Robert Eriksson, Eskilstuna.

2013 i Moskva
Svensk deltagare är Håkan B Svensson från Halmstad och delegat från STaR blir Claës-L Ljung. Avgörs i september.
2014
Avgörs i Ukraina
Regler för Herr-EM
Så här utses kuskarna:
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.

Ekonomi:
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan).
Övriga utgifter betalar kusken själv.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR ska det finnas det med en delegat. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det FEGATS Generalförsamling, om den sker i samband med herr-EM.

§ 11 Dam – EM
2012 i Österrike
Dam-EM kördes i juli i Wels, Österrike.
Den regerande Europamästarinnan Louise Medelberg var Sveriges representant.

2013 i Tyskland
Dam-EM körs i 19-22 juli i Tyskland.
Hanna Lähdekorpi representerar Sverige och Bengt Larwik är STaR:s delegat.
2014
Dam-EM körs i Belgien.

Regler för Dam-EM
Så här utses kuskarna:
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.

Ekonomi:
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan).
Övriga utgifter betalar kusken själv.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR ska det finnas det med en delegat. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det FEGATS Generalförsamling, om den sker i samband med dam-EM.

§ 12 Fegat Europa Cup
2012
Kördes inte p g a VM.
2013
Avgörs på Ålborg, Danmark 11-14 juli. Hittills få anmälda länder. Claës-L kontaktar Kalmar för kuskar (1 manlig+1 kvinnlig), reservklubb är Halmstad.
Beslut: STaR lägger förslag till FEGAT om att lägga ned FEGAT Cup efter 2013 pga det låga intresset. Mats skriver förslaget.
Regler för FEGAT Cup
Så här utses kuskarna:
• Kuskar utses enligt den internationella turordning som finns. • 1 man och 1 kvinna, i första hand från samma klubb.
OBS: Kuskarna måste vara svenska medborgare.
Ekonomi:
Ersättningen till kuskarna är 1.500,-/kusk. Övrigt får kuskarna/klubbarna betala själva. Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.
Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Om STaR ska skicka en delegat, så utses det från gång till gång.

§ 13 VM
2012
Kördes VM i Nya Zeeland. Inget svenskt deltagande p g a att Sverige inte hade kvalat in.


2013
Inget VM, eftersom det bara körs vart annat år.
2014
Agörs i Finland.
Regler för VM
STaR´s tävlingskommitté utser kusken.
OBS! Kusken måste vara svensk medborgare.

Ekonomi:
Ersättningen till kusken från STaR består av kostnaden för arrangemanget. Däremot får kusken själv betala sin resa.
Övrigt får kusken/klubbarna betala själva. Kusken ska skriva en räkning till STaR på detta (om inte STaR betalar arrangemanget direkt), för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Om STaR ska skicka en delegat, så utses det från gång till gång.

§ 14 Fegat
Generalförsamlingen hålls i Moskva i samband med EM för herrar.
Ricardo Gacia Pou, Mallorca, blir STaR:s förslag till generalsekreterare efter Fredy Moder.

§ 15 ST
Ordförande redogjorde för snittlönerna på ST och ATG.

Beslut: STaR lägger förslag till ST på begränsning för deltagande i amatörlopp. Körde körsven fler än 100 lopp föregående år bör man inte få delta i amatörlopp kommande år. Detta för att underlätta för nyrekrytering av kuskar och för att ge fler kuskar chans att köra lopp (jmf liknande lärlingsbestämmelser). Mats skriver förslag.
.
§ 16 Övriga frågor
Mats redogjorde kort om de eventuella neddragningar som kommer. BAS har två representanter i resursgruppen (Ingemar Alin, uppfödarna, och Anders Holmkvist, RST).

§ 17 Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 20 september i Göteborg i samband med SM. Då kallas samtliga i styrelsen.

§ 18 Mötets avslutande
Bengt Larwik tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.


Vid pennan:Mats Falk Justeras:Bengt Larwik

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se