16 MAJ 2021
 

STYRELSEMÖTE STAR 1-2 MARS 2008

Protokolldatum: 2008-02-02
Plats: Ibis Stare Miasto, Warszawa
Närvarande:

Dyberg Lars-G
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Ljung Claës-L
Protokoll

Lördagen den 1 och söndagen den 2 mars 2008
Närvarande
Dyberg Lars-G
Falk Mats
Gottfridsson Anette
Larwik Bengt
Ljung Claës-L
Delges Englund Per
Norberg Elisabeth
Ärende Styrelsemöte

§ 1 Mötets öppnande
Bengt hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Beslutades att följa den utskickade dagordningen.
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Protokollen, nedan, som tidigare hade skickats ut och godkänts, gicks igenom och lades till handlingarna.
• Styrelsemötet den 3 augusti 2007 i Östersund
• Årsmötet den 5 augusti 2007 i Östersund
§ 4 Ekonomi
Genomgång av den ekonomiska rapporten
Vi har tagit del av den ekonomiska redovisningen för 2007.
Den visar -32.000,- mot föregående år. Anledningar till detta är att vi fått mindre bidrag från STC + att NM i Norge och SM i Östersund kostade betydligt mer än 2006. Till både Norge och Östersund var det fler långväga resor än året innan.
Ekonomin hittills i år visar på en ökning med ca 25.000,-.
Medlemsavgift
Under 2007 hade vi 23 betalande medlemsklubbar.
Ett utskick med en uppmaning om att det är dags att betala årets medlemsavgift är iväg. Inbetalningen av medlemsavgiften ska vara förbundet tillhanda senast den 31 mars.
Sponsorer
ATG sponsrar SM-hjälmen + halva västen som segraren erhåller. Totalt 11.850,-.
Brizy sponsrar halva västen som SM-segraren erhåller
Stall Berg sponsrar med halva speed-carten som Årets Amatörkörsven ehåller. STaR står för resten.
Hemsidan
Beslutades att Bengt ska undersöka med Trav- & Galoppronden om ev sponsring av en ram runt vår hemsida.
Beslutades också att Jonas Petersson som hjälper oss med hemsidan ska fortsätta med detta om han vill det. Vår överenskommelse är ett år i taget och löper ut i juni. Alltså fortsätter han från juni 2008 till juni 2009.
§ 5 Sekreterarens rapport
Travinfo
Nya travinfo finns nu ute. I år kommer den inte att distribueras ut till klubbarna.
En notis om detta läggs ut på hemsidan, där klubbarna uppmanas att hämta dem på sina resp travsällskap.
Hemsidan
Anette informerade om lite idéer om vissa förändringar av hemsidan och dess utformning.
Det ska finnas ”klickbara” rubriker på Startsidan som leder mer direkt till informationen.
T ex ska det finnas rubriker som SM, NM, EM o s v. Dessa rubriker leder direkt till en PDF-fil där det finns info om regler för t ex NM och info om vem som kör loppet, resultat o s v.
Dessutom ska Startsidan ändras så att det uppmärksammas att STaR i år firar 50-års jubileum.
§ 6 Årets Amatörkörsven 2007
Årets Amatörkörsven 2007 blev Pekka Lähdekorpi (Hd).
Bengt skriver lite om Pekka som vi kan lägga ut på hemsidan.
Bengt ser också till så att Pekka får sin Speed-Cart vid något lämpligt tillfälle.
§ 7 SM
2007 i Östersund
Det var ett bra och trevligt arrangemang. Stort tack till arrangörerna!
Tyvärr blev det ganska dyrt för STaR, som det oftast blir när många av oss får långa resor.
2008 i Halmstad
Årets upplaga av amatör-SM är i full gång med planeringen.
Man får god hjälp av Hallands Travsällskap som ställer upp bra på detta arrangemang.
Arrangemanget kommer att bli den 24 – 25 juli.
Den 24 juli kommer det att bli bankett på kvällen
Den 25 juli kommer man att besöka Kari Lädhekorpis anläggning, där det också serveras lunch. Därefter kommer man att med buss åka till Tylösand. De som ska vara med på STaR´s årsmöte missar tyvärr Tylösand, då detta tidsmässigt kommer att krocka. Mötet planeras till kl 14 eller 15, och kommer att bli på Scandic Hotell.
Tävlingarna körs på kvällen, då det blir Natt-trav.
Rum finns reserverade på Scandic Hotell. Uppge Hallands Travamatörer.
Beslutade att Anette tar in uppgifter för STaR´s styrelse vilka som det ska bokas för och om det ska vara enkel- eller dubbelrum. Sedan gör hon en gemensam bokning.
2009 i Umeå
Umeå som tidigare har tackat ja till 2009, har hörts av och har lite frågor inför arrangemanget.
Anette kontaktar dem ang detta, samt skriver en bekräftelse till dem på att de ska vara värdar för amatör-SM 2009.
2010 i ???
Åmål har tillskrivits ang ev värdskap till amatör-SM 2010. De har fått i uppmaning att lämna ett skriftligt svar till Anette senast den 31 mars 2008.
§ 8 Årsmöte
Årsmötet kommer att bli den 25 juli i Halmstad.
Anette skickar ut följande i god tid:
Till valberedningen
• En uppmaning om att det är dags att sätta igång
• Tala om vilka uppdrag som ska tillsättas
• Tala om vilka som är på tur att avgå/väljas om
• Bifoga valberedningsinstruktioner
Till klubbarna ganska snart
• Kallelse
• Uppmaning om ev motioner som ska sändas in
• Uppmaning om ev förslag på kandidater till valbara platser meddelas valberedningen
• Nuvarande stadgar och förslag till förändring
Till klubbarna innan årsmötet
• Dagordning
• Årsberättelse
• Ekonomisk rapport 2007
• Ev motioner
Årsberättelse
Bengt skriver ingress och Claës skriver om det internationella och Anette skriver resten och sammansätter allt. Bengt och Claës skickar sina uppgifter till Anette detta i god tid.
Förslag
Styrelsen lämnar Årsmötet förslaget om att ändra i stadgarna så att man väljer suppleanterna på 2 år. Första året väljer man 1 suppleant på 1 år och 1 på 2 år, sedan väljs de på 2 år vardera (1 suppleant väljs/år). Detta för att inte så gott som hela styrelsen ska kunna bytas ut på en gång. Som det är nu skulle man kunna få 5 nya på ett år (utav 7).
§ 9 NM
Norge 2007
Bengt rapporterade från arrangemanget i Norge. Det var inget bra arrangemang, och dessutom var det dyrt.
Sverige 2008
I år körs och rids NM i Sverige.
19 september på Bergsåker (= kvällstrav V65-dag) med 2 travlopp + 1 montélopp.
Den 20 september görs en utflykt troligen till Robert Berghs anläggning. På kvällen blir det Bankett.
Den 21 september blir det tävlingar på Dannero (dagtrav – DD-dag) med 1 travlopp + 2 montélopp.
Travkuskar blir SM-segraren (om han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb) + 1 från Kalmar + 1 från Bergsåker/Dannero.
Montéryttare blir 1 från Bergsåker/Dannero + 2 som utses av montékommitten.
Delegater från STaR blir Elisabeth Norberg och Per Englund.
Regler för NM
Kuskar är SM-segraren + 1 kusk från den klubb som står på tur enligt den internationella turordningen. Hur klubben utser kusken är upp till klubben. Arrangeras NM i Sverige så blir det 1 kusk från arrangerande bana (de utser kusken). Arrangeras NM i något av de övriga länderna så är det ytterligare en klubb från den internationella turordningen.
Ersättningen till kuskarna är 3.000,-/kusk + ett ytterligare resebidrag på 1.000,- till SM-segraren. Övrigt får kuskarna/klubbarna stå för själva. Kuskarna måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegater kuskarna om.
När det gäller delegater från STaR så är det i första hand ordförande och vice ordförande som deltar. Detta med anledning av att det är ett möte med alla ordförande i de nordiska länderna.
Delegaterna sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själva.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
När det gäller monté, så utser en montékommitté vilka som ska rida. Kommittén består av Bo Hjertsson på STC, Rickard Sjöberg och Bengt Larwik.
Om NM rids i Sverige så är en ryttare från arrangerande klubb och kommittén utser 2 ryttare. Rids NM i något av de övriga länderna, utser kommittén 3 ryttare.
NM körs och rids på samma arrangemang.
2008 Sverige
2009 Danmark
2010 Finland
2011 Norge
§ 10 Herr – EM
Österrike 2007
Bengt rapporterade från herrarnas EM i Salzburg. Det var ett bra och trevligt arrangemang.
Belgien 2008
I år avgörs EM i Belgien den 23 – 24 mars. Vår kusk blir Kent Knutsson (Vg).
I samband med arrangemanget håller Fegat sin Generalförsamling, och därmed innebär det att Bengt blir vår delegat. Förutom att hjälpa Kent så deltar Bengt vid mötet.
Regler för herr-EM
Kusk är den manlige kusk som vunnit flest segrar under föregående år, och ej har deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen till kusken är betalning av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan). Övriga utgifter betalar kusken själv.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
STaR ska skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med EM. Delegaterna sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själva.
Om det är Fegat´s generalförsamling i samband med arrangemanget, ska STaR´s Ordförande i första hand åka.
2009 Schweiz
2010 Tyskland
2011 Frankrike

§ 11 Dam – EM
2007 i Danmark
Rapporten fick vi på förra mötet.
2008 i Sverige
Kommer att köras i Kalmar och Tingsryd den 12 – 14 september.
Kuskarna kommer att inkvarteras i Kalmar och bussas till Tingsryd.
Sverige representeras av Hanna Lähdekorpi (Hd). Bengt kontaktar henne.
Loppen kommer att köras med 15 startande bakom bil.
Bengt meddelar Rickard Sjöberg (Kr) att det i propositionen ska stå att loppen ska köras utan pisk (enl Fegats regler).
STaR´s delegat blir Bengt.
Regler för herr-EM
Kusk är den kvinnliga kusk som vunnit flest segrar under föregående år, och ej har deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen till kusken är kostnaden av resan och kostnaden för arrangemanget (d v s den kostnad som arrangören begär i inbjudan). Övriga utgifter betalar kusken själv.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
STaR ska skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med EM. Delegaterna sköter anmälan och bokningarna för kuskarna och sig själva.
Om det är Fegat´s generalförsamling i samband med arrangemanget, ska STaR´s Ordförande i första hand åka.
2009 Ukraina
2010 Norge
2011 Holland
§ 12 Fegat Cup
Claës rapporterade från Fegat Cup i Tjeckien 2007, som var ett bra arrangemang.
Arrangemanget körs inte 2008, eftersom det är ett VM-år, utan det återkommer 2009.
Bengt kom med förslaget att:
1. Arrangören av Fegat Cup ska skicka in en budget på vad arrangemanget kostar per kusk/delegat. Denna ska sedan kollas och godkännas av Fegats styrelse.
2. Utav det bidrag som Fegat betalar per deltagande nation bör 75 EUR betalas ut som ett bidrag till varje kusk.
Bengt skriver ihop detta och skickar det till Fegat och Generalförsamlingen.
2009 Finland
2010 Ryssland
Regler för Fegat Cup
Kuskar utses enligt den internationella turordning som finns.
Det ska vara 1 man och 1 kvinna, i första hand från samma klubb.
Ersättningen till kuskarna är 2.000,-/kusk.
Kusken måste skriva och skicka en räkning till STaR på den nämnda summa för att pengarna ska betalas ut (detta för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat kusken om.
STaR lägger inte ut för några kostnader, utan var och en betalar för sig vid anmälan eller på plats.
Om STaR ska skickar en delegat, utses det från gång till gång.
Turordning
Det finns en turlista som används vid internationella matcher.
Den ser ut så här:
• Kalmar
• Halmstad
• Gävle
• Umeå
• Jägersro
• Hagmyren
• Årjäng
• Boden
• Lindesberg
§ 13 VM
2008 i USA
Här har inte Sverige kvalificerat sig, och deltar alltså inte.
2010 Nya Zeeland
2012 Frankrike
Regler
Kusk blir den som under de två senaste åren vunnit flest lopp och ej deltagit i EM eller VM de senaste 5 åren.
Ersättningen från STaR består av kostnaden för arrangemanget. Däremot får kusken själv betala sin resa.
STaR ska beroende på kostnaden, skicka en delegat som informerar och hjälper kusken i samband med VM. Beslut om detta tas frångång till gång av STaR´s styrelse.
Om det är en delegat med så sköter han/hon anmälan av både kusk och sig själv till arrangemanget, samt bokar resan för både sig själv och kusken (om inga andra önskemål förekommer).
§ 14 Fegat
När det blir Fegats generalförsamling är det Dieter Beck som är på tur att avgå. Den posten väntas bli tillsatt av någon från Tyskland eller Österrike.
§ 15 STC
Referensgrupp
Mats och Bengt rapporterade från möte med STC´s referensgrupp.
Samarbete
Kontakten med STC upplevs nu som bra. Ulf Hörnberg som vi har mest med att göra är bra. Något sämre fungerar det med sportavdelningen. Men i det stora hela fungerar allt bra.
§ 16 Utträde ur STaR
Gävle
Som efter egen begäran om utträde, lämnade STaR vid årsmötet 2007, har betalat medlemsavgift för 35 personer för 2007. Allt i sin ordning.


Skellefteå
Som även de begärde utträde vid årsmötet 2007, och STaR´s styrelse och årsmötet beslutade att bearbeta lite till, har nu sagt att de fortfarande önska lämna STaR. Detta med anledning av att det inte finns något engagemang och intresse att vara med. Detta kommer upp på årsmötet i Halmstad.
§ 17 STaR-lopp
Som det är nu så är det så att de klubbar som önskar att köra STaR-lopp är välkomna att kontakta Bengt Larwik för att få ett hederspris till loppet. Denna information kommer att läggas ut på hemsidan.
Funderingar finns på att starta en STaR-serie. Detta jobbas vidare med.
§ 18 Sponsorer
Se under § 4.
§ 19 Jubileum
2008 fyller STaR 50 år. Hur uppmärksammar vi detta?
Jubileumslopp
Bengt undersöker om det går att köra ett jubileumslopp på Jägersro.
Hederstecken
Ev ska det tas fram nya pins, sk Hederstecken som kan delas ut till ev lämplig kandidat.
För att tilldelas en sådan krävs att:
• Man har varit verksam i en ”lång torgen tjänst”
• Tillfört något för amatörsporten
Detta ska självfallet behandlas i STaR´s styrelse före man utser någon. Om personen som ev ska tilldelas utmärkelsen ingår i STaR´s styrelse ombedes denna lämna rummet när ärendet behandlas.
STaR´s ordförande genom åren
På hemsidan ska vi försöka få med alla STaR´s ordförande genom åren och vilka årtal de haft uppdraget. Alla hjälps åt med detta, och lämnar uppgifter till Anette. Lars-G kollar med Perman.
§ 20 Övriga frågor
Ingen övrig fråga kom upp.
§ 21 Nästa möte
Nästa möte blir i Halmstad i samband med SM. Tid och dag återkommer vi om.
§ 22 Mötats avslutande
Bengt tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet: Anette Gottfridsson

Justerat: Bengt Larwik

 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se