16 APRIL 2021
 

FEGAT INFÖR ÅRSMÖTET 2019

Datum: 2019-12-12

F.E.G.A.T. OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE INFÖR STaR’s ÅRSMÖTE 2019

Styrelsearbetet i FEGAT har under det gågna verksamhetsåret letts av presidenten (tillika vice ordföranden i STaR) Claës-L. Ljung, Sverige. Övriga styrelseledamöter har varit Sabine Klettenhofer, Österrike, Julia Kashkovskaya, Ryssland samt Ismo Kovanen, Finland. Som generalsekreterare skulle Ismo Kovanen fungerat men han har inte visat sig vid några styrelsemölten och inte varit möjlig att få kontakt med. Han kommer att entledigas vid FEGATs generalförsamling oktober 2019. Styrelsen har uppdragit åt Bernt Andersson, Sverige, att bekläda posten som generalsekreterare vilket fungerat fantastiskt bra. Ekonomin har under verksamhetsåret skötts av Sabine Klettenhofer, Österrike.

EUROPAMÄSTERSKAPEN OCH FEGAT EUROPE CUP FÖR TRAVAMATÖRER

Italien var värdnation för Damernas Europamästerskap 30 november till 1 november i Florens.
Svensk representant var Jerssica Sidbäck. 13 medlemsnationer deltog.

När stridsdammet lagt sig såg resultatlistan ut som följer:
GULDMEDALJ Hiltje Tjalsma Nederländerna 34 poäng
SILVERMEDALJ Saara Sihvonen Finland 30 poäng
BRONSMEDALJ Anette Frønes Norge 26 poäng

Jessica kom på en 8:e plats med 21 poäng.

Officiell representant för STaR vid tävlingarna var Claës-L. Ljung.

Herrarnas Europamästerskap kördes med Ungern som värdnation på banan i Budapest 6 till 9 september. Alla 13 medlemsnationer deltog. Sverige representerades av Niclas Benzon. Niclas samlade på sig 46 poäng vilket räckte till en SILVERMEDALJ!

Medaljerna fördelades så här:
GULDMEDALJ Christian Nissen Danmark 47 poäng
SILVERMEDALJ Niclas Benzon Sverige 46 poäng
BRONSMEDALJ Thomas Royer Österrike 44 poäng

Världsmästerskap för travamatörer kördes på två banor i Belgien, Tongeren och Waregem. Svensk representant var Dan-Åke Olsson. 8 medlemsantioner i FEGAT och 4 ”overseas” deltog. Tyvärr lyckades arrangörerna endast få till stånd 3 lopp mot stipulerade minimum 6.

GULDMEDALJ Leonardo Agusti Argentina 24 poäng
SILVERMEDALJ John Cremin Australien 24 poäng
BRONSMEDALJ Samantha Stolker Nederländerna 24 poäng

FEGAT’S SEXTIOFEMTE GENERALFÖRSAMLING

FEGAT’s generalförsamling hölls den 15:e augusti på Expo Hotel, Budapest i Ungern under ledning av presidenten Claës-L. Ljung. 12 medlemsnationer deltog, endast Belgien och Tjeckiska Republiken (den senare nationen hade ansökt om utträde) var inte representerade.

Från mötet kan kort saxas:
A. Julia Kashkovskaya, Ryssland, omvaldes som 2:a vice president på 3 år.
B. Bernt Andersson, Sverige omvaldes som generalsekrteterare på 1 år.
C. Sabine Klettenhofer, Österrike omvaldes att handha räkenskaper och kassa på 1 år.
D. Medlemsavgiften bibehålls på €1300/år.
E. EM för herrar 2019 körs i Tyskland.
F. EM för damer körs 2019 i Danmark.
G. Österrike arrangerar FEGAT EUROPA CUP 2019. Detta är sista gången evenemanget arrangeras, det har varit svårt att finna såväl arranglrer som intresserade kuskar.
H. Malta valdes in som FEGATs 14 medlem (sedan Tjeckiska republiken lämnat är antalet medlemsnatiomer oförändrat).
I. De nya stadgarna som utarbetats av presidenten och generalsekreteraren togs för första gången.

Samtliga personval var enhälliga.

EXTRAORDINARIE GENERALFGLÖRSAMLING

I samband med Dam EM i december antogs de nya stadgarna för andra gången och är nu gällande. Stadgarna är nu på engelska och inte på tyska och innehåller också i övrigt ett antal förändringar. 12 medlemsnationer var närvarande. Belgien och Malta var inte närvarande.

Som ansvarig internationellt för STaR är det glädjande att se att FEGAT från att ha varit en exklusiv herrklubb nu är en modern organisation med en bredd som ger plats åt alla dugliga kuskar. Arbetet utanför Europa går framåt och i VM-sammanhang företräder FEGAT också Argentina, Australien, Canada, Nya Zealand, Sydafrika och USA. Detta är länder som deltagit, deltar alternativt kommer att deltaga.

www.fegat.info
FEGAT har en mycket innehållsrik hemsida som kontinuerligt uppdateras av generalsekreteraren.

Observera också möjligheten att för en billig penning synas med reklam på FEGAT’s hemsida! Kontakta undertecknad så får du alla detaljer.

Fegen den 16 september 2019
Claës-L. Ljung
Vice ordförande STaR
STaR representant i FEGAT 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se