15 APRIL 2021
 

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2019-10-12

Datum: 2019-12-12
Protokoll

Tid Lördagen 12 oktober, kl. 11.30

Plats Hästägarrummet, Åby Travbana

Närvarande Se bif. bilaga

Ärende Årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
Ordf. Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Hans Lindgren valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Lukas Svedin (S) och Tommy Wennerström (J) valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Den utskickade årsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna. Inga frågor på denna punkt.

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs av ordförande, godkändes och lades till handlingarna. Rapporten visar ett positivt resultat på 3 tkr. Dessutom så bjöd Robert Juliusson på kostnaden för arbetet med den ekoniska rapporten.
§ 7 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018.

§ 9 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) omvaldes till ordförande på 1 år enligt valberedningens förslag.

§ 10 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Hans Lindgren (B) och Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till ordinarie ledamöter på 2 år enligt valberedningens förslag.
§ 11a Val av 1 suppleant på 2 år
Hanna Lähdekorpi (Hd) valdes på 2 år enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av revisor på 1 år
Robert Juliusson (J), Svensk Ekonomitjänst AB, omvaldes till revisor på 1 år.

§ 13 Val av revisorsuppleant på 1 år
Peter Arnqvist (Hd) valdes till revisorsuppleant på 1 år.

§ 14 Val av revisionsfirma på 1 år
Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, omvaldes till revisionsfirma på 1 år..

§ 15 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung (Hd) omvaldes till representant till FEGAT på 1 år

§ 16 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning valdes Tommy Wennerström (J) sammankallande, Peter Arnqvist (Hd) och Björn Persson (B).

§ 17 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner oförändrade.

§ 18 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 19 Årets amatörkörsven 2019
STaRs styrelse har beslutat att utse Lukas Svedin (S) som har haft ett fantastiskt år och med segern i Fegat Cup som pricken över i.

§ 20 SM
• 2020 Åby, vi är fortsatt nöjda med deras arrangemang och mottagandet från Åby och J W Pedersen är otroligt bra.


§ 21 Internationellt
NM
• 2020 i Sverige. 2 lopp på Halmstad och 2 lopp på Vaggeryd. Normalt är det
SM-vinnaren + 2 kuskar från turordningen som är svenska representanter.
I år gick NM i Norge på banorna Drammen och Biri.

Herr EM
• 2020 Spanien. Gick i år i Munchen och vanns av Håkan B Johansson (SWE).

Dam EM
• 2020 Sverige. Hans Lindgren försöker få ihop två tävlingsdagar på Bergsåker och någon grannbana.
I år gick det i Danmark och vann gjorde Nederländernas Samantha Stolker före Hanna Lähdekorpi (SWE).
Fegat Cup
• 2020 Kördes för sista gången i år så det blir inget 2020.
Lukas Svedin (SWE) vann årets upplaga.

VM
• 2020 I Pompano Florida, USA. Datum ännu inte klart. Kvalificerade FEGAT-länder är Danmark, Ungern, Italien, Spanien, Schweiz, Sverige, Belgien, Österrike.

Fegat övrigt

§ 22 Motioner
Inga motioner förelåg.


§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.

§ 24 Övriga frågor
Bengt Larwik och Claes L Ljung utser represntanter till EM för herrar och EM för damer.

§ 25 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se