15 APRIL 2021
 

ÅRSMÖTE UMÅKER 6 AUGUSTI 2009

Datum: 2009-08-06


Protokoll

Tid Torsdag den 6 augusti kl. 15.00

Plats Umåkers travbana

Närvarande Se bif. bilaga

Ärende Årsmöte


§ 1 Mötets öppnande
Bengt Larwik hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Bengt Larwik valdes till årsmötets ordförande

§ 3Val av mötessekreterare
Mats Falk valdes till mötets sekreterare

§ 4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Kurt Roland Nilsson och Bengt Nilsson valdes till justeringsmän

§ 5 Föredragande av styrelsens årsberättelse
Årsberättelsen föredrogs och godkändes

§ 6 Kassörens rapport
Kassörens rapport föredrogs och godkändes.

§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Robert Juliusson föredrog revisionsberättelsen som därefter godkändes

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2008

§ 10 Val av ordförande på 1 år
Stadgeändring godkändes enligt förslag, dvs suppleant 1 väljs på 2 år och suppleant 2 på 1 år

§ 10 Val av ordförande på 1 år
Bengt Larwik (J) valdes till ordförande på 1 år

§ 11 Val av två ordinarie ledamöter på 2 år
Claes- L ljung (H) och Per Englund (Ös) valdes till ordinarie ledamöter på 2 år
§ 12 Val av suppleant(-er)
Elisabet Norberg (B) valdes till suppleant i 2 år och Lars-G Dyberg (F) valdes på 1 år

§ 13 Val av revisorer
Robert Juliusson (J) valdes till revisor på 1 år

Svensk Ekonomitjänst AB, Malmö, valdes till revisionsfirma på 1 år.
Thomas Jansson (År) valdes till revisorsuppleant på 1 år

§ 14 Val av representant till FEGAT på 1 år
Claës-L Ljung valdes till representant till FEGAT på 1 år

§ 15 Val av valberedning på 3 personer, varav en sammankallande
Till valberedning omvaldes Bengt A Nilsson, sammankallande (H), Anita Hansson (År) och Annika Hallin (L)

§ 16 Formulering av valberedningens instruktioner för det kommande verksamhetsåret
Befintliga instruktioner godkändes

§ 17 Fastställande av årsavgift
Årsavgiften fastställdes till 35:-/medlem och år, dvs. oförändrad årsavgift

§ 18 Årets amatörkörsven 2008
Mattias Blomqvist utsågs till årets amatörkörsven för 2008

§ 19 SM
• 2009 Umeå – har tackat ja
• 2010 Åmål – har tackat ja
• 2011 Sundbyholm har tillfrågats, men ej svarat ännu

§ 20 Internationellt
NM
2009 Danmark
1 plats i trav tas ut av Umeå, 1 plats till SM-vinnaren och 1 plats av Jägersro

Herr EM
2009 Schweiz, svensk deltagare är Mattias Blomqvist


Dam EM
2009 Ukraina, Angelica Ljungdahl (S) är utsedd o tillfrågad. Men har inte tackat ja ännu

Fegat Cup
2009 Finland. Halmstad tar ut repr.

VM
• Inget VM i år
• 2010 Finland
• 2012 Nya Zeeland


§ 21 Motioner
Inga motioner hade inkommit

§ 22 STC
Ordförande Bengt Larwik rapporterade att STaR har ett gott samarbete med STC:s tjänstemän. Tyvärr är bidragen sänkta med ca 10%


§ 23 Från styrelsen hänskjutna frågor
Information. Skellefteå o Romme lämnar STaR.

§ 24 Övriga frågor
Förslag kom att Brizy kan lämna 10% på inköp

§ 25 Mötets avslutande
Ordförande Bengt Larwik tackade för visat intresse och avslutade årsmötet

Vid protokollet: Mats Falk

Justeras: Kurt Roland Nilsson Bengt Nilsson
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se