16 APRIL 2021
 

VALBEREDNINGSFÖRSLAG INFÖR ÅRSMÖTE 2017

Datum: 2017-06-01
På tur att avgå i styrelsen är:

Ordförande på 1 år Bengt Larwik (J)
Ledamöter på 2 år Hans Lindgren (B), Claës-L Ljung (Hd)
Suppleant på 2 år Bengt I Nilsson (Hd)
Repr. till FEGAT på 1 år Claës-L Ljung (Hd)

Vlberedningens förslag är omval på samtliga poster utom suppleant, där Valberedningen föreslår Hanna Lähdekorpi.

Motförslag önskas till Valberedningen snarast. Lämnas till sammankallande:

Tommy Wennerström (J) 0708 - 16 39 27 eller mail 14macklobell@live.se
 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se