15 APRIL 2021
 

ÅRSREDOVISNING 2015

Datum: 2016-05-17
Sveriges Travamatörers Riksförbund 1(5)
556632-2482

Styrelsen för Sveriges Travamatörers Riksförbund får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.

Förvaltningsberättelse

Verksamhet
Sveriges Travamatörers Riksförbund - STaR - bildades 1958 i Malmö.
STaR är en samorganisation för i Sverige verksamma travamatörklubbar.
För närvarande finns 19 klubbar från Malmö i söder till Boden i norr med tillsammans runt 3000
medlemmar.
STaR har till ändamål att:
- tillvarata anslutna klubbars intressen i svensk travsport.
- tillvarata travamatörernas intressen i svensk travsport.
- bedriva utbildnings- och informationsverksamhet för Sveriges travamatörer.
- i samarbete med andra travorganisationer medverka till sportens utveckling och då företräda
landets travamatörer i sportens centrala organisationer.
- verka för nationellt och internationellt amatörutbyte.
- verka för att startmöjligheter för amatörer i amatörlopp finns i tillfredställande
omfattning på landets samtliga travbanor.
- verka för en nyrekrytering av amatörer till sporten.
- verka för en kvalitativt högtstående utbildning för körlicens.
- övrigt företräda landets travamatörer.

Styrelsen
Bengt Larwik Ordförande
Claës-L Ljung Vice Ordförande
Mats Falk Sekreterare
Hans Lindgren Ledamot
Olof Thorson Ledamot
Kjell Gustavsson Suppleant
Bengt Nilsson Suppleant
Revisor Robert Juliusson

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
årets vinst 21 661 disponeras så att i ny räkning överföres 21 661


 
« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se