20 FEBRUARI 2019
 

NM - REGLER

Kuskarna utses enligt nedan.
Om arrangemanget körs i Sverige:
· Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
· Kusk nr 2 blir en kusk från arrangerande bana. Klubben själv utser kusken.
· Kusk nr 3 blir en kusk från den klubb som står på tur enligt den turordning som finns för
internationella lopp. Klubben själv utser kusken.

Om arrangemanget körs i något av de andra länderna:
· Kusk nr 1 går till den som vunnit SM, under förutsättning att han/hon är medlem i en STaR-ansluten klubb. Om han/hon inte är det, går platsen till den som placerat sig som 2:a i SM o s v.
· Kusk nr 2 & 3 blir en kusk från de två klubbar som står på tur enligt den turordning som finns för internationella lopp. Klubbarna själva utser kuskarna.

Ekonomi:
Kuskarna erhåller 3.000,- var. SM-segraren erhåller ett ytterligare resebidrag på 1.000,-.
Pengarna använder kuskarna för sina kostnader, så som resa, övernattning o s v. Övrigt får de lägga till själva.
Varje kusk ska skriva en räkning till STaR på detta, för att pengarna ska betalas ut (för bokföringens skull). Detta upplyser STaR´s delegat om.

Räkningen skickas till följande adress:
Svensk Ekonomitjänst AB
Att: STaR
Höjavägen 3
212 33 MALMÖ

STaR lägger inte ut för hotell- och arrangemangskostnader för kuskar (och ev medföljande), utan var och en betalar för sig själva vid anmälan eller på plats vilket som nu ska ske.

Delegater:
Från STaR finns det med två delegater. Dessa har till uppgift att kontakta kuskar och klubbar, och informera om allt rörande arrangemanget. De ska även sköta anmälan och bokningar för både sig själv och kuskarna. Delegaten har också till uppgift att hjälpa kuskarna tillrätta med ev frågor o s v. Delegaterna ska också närvara på det möte som ordföranderna från de nordiska länderna har i samband med NM.
 

« Tillbaka

 


 
©Producerad av Uni-marketing 2012
Unimarketing.se